Rusza nabór wniosków o dotacje na budowę sieci z POPC

536

Od 31 października 2016 roku firmy telekomunikacyjne mogą składać wnioski o dotacje z programu „Polska cyfrowa”. Na projekty, które będą polegały na budowie sieci dostępu nowej generacji NGA zapewniające gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego czeka Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Przedsiębiorcy, którzy wezmą udział, będą mogli powalczyć o 3 miliardy złotych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycje infrastrukturalne. Wsparcie finansowe udzielane będzie w podziale na 79 obszarów konkursowych opartych na statystycznym podziale kraju na jednostki NUTS3. Wnioskodawcy będą składać wnioski o dofinansowanie na poszczególne obszary i dla każdego obszaru do realizacji wybrany zostanie jeden najlepszy projekt. Przedsiębiorca może złożyć w konkursie więcej, niż jeden wniosek o dofinansowanie pod warunkiem, że każdy z nich zostanie złożony na inny obszar konkursowy. Nie można natomiast złożyć jednego wniosku o dotację obejmującego kilka obszarów konkursowych.
Źródło: „Rzeczpospolita”