RPO interweniuje po skargach na program „Cyfrowa Polska”

186
Light beams, super fast light trails.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na firmy podłączające internet. Dotyczy to podłączeń realizowanych w rapach programu „Polska Cyfrowa”. Chodzi o niejasności w wyborze gospodarstw do inwestycji, brak odpowiedzi na kierowane do przedstawicieli firm pytania i nieklarowne przepisy.

Obywatele zgłaszają problemy z podłączeniem gospodarstw domowych do sieci szerokopasmowego internetu. Czasem jakieś gospodarstwo nie zostaje podłączone, chociaż sąsiednie mają jużdostęp do internetu.

Pytania w tym temacie zadawane bezpośrednio operatorom pozostają bez odpowiedzi, bo przepisy ich do tego nie zobowiązują.

W dodatku Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że beneficjenci programu – świadczący usługi podłączeń szerokopasmowego internetu wykonawcy prywatni – mogą sami wybierać gospodarstwa do realizacji inwestycji.

Obywatele nie mogą niczego się domagać. Mogą jedynie zgłaszać potrzeby do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ale także takie zgłoszenia nie są wiążące i nie gwarantują podłączenia.

Dlatego RPO prosi resort cyfryzacji o wydanie takich przepisów, które zapewnią równy dostęp do usług dla każdego.

Stanisław Trociuk, zastępca RPO w swoim wystąpieniu do sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego zaznacza, że nawet wykonywanie podłączeń przez podmioty prywatne, ale finansowane przy wsparciu środków publicznych, oznacza usługę publiczną. To powinno odbywać się na regułach zapewniających sprawiedliwy dostęp.

Postulat RPO zawiera także stworzenie odpowiednich przepisów, które zobowiązywałyby operatora do uwzględniania wniosków obywateli w sprawie przyłączy internetowych czy ustalenia terminu, w którym powinna pojawić się na taki wniosek odpowiedź.

Źródło: bip.brpo.gov.pl