Rozwój technologii ICT na Śląsku pochłonie 50 milionów złotych

576

Województwo śląskie może liczyć na ponad 50 milionów złotych unijnego wsparcia na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Wspomniana kwota ma pokryć 214 projektów. O ich wyborze poinformowała Paulina Cius ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Konkurs jest adresowany do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Mogły one uzyskać maksymalnie 50 procent dofinansowania.
Wniosków było ponad 300, a część z nich nie przeszła formalnej procedury. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych to obecnie priorytet. Jest on fundamentem wzrostu konkurencyjności, który napędza gospodarkę. W województwie śląskim firmy z branży ICT należą do najszybciej rozwijających się. Ogólna kwota przeznaczona na konkurs wynosiła ponad 67 milionów. Pozostałe finanse mają dofinansować projekty z listy rezerwowej lub trafić na następny konkurs. Na 214 wniosków wybranych do podpisania umowy, aż 138 pochodziło z subregionu centralnego województwa śląskiego.
www.pb.pl