Rozporządzenie o PLI CBD

402

1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie „w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego”.

Sankcjonuje ono organizację oraz działania i współpracę z systemami operatorskimi Platformy Lokalizacyjno-informacyjnej z Centralną Bazą Danych oraz wymianę danych z systemem powiadomienia alarmowego „112”.
Nie nakłada ono jednak żadnych nowych zobowiązań na operatorów telekomunikacyjnych. Dzieje się tak, gdyż obowiązek związany z przenośnością numerów przez PLI CBD, który powinien być wdrożony do 1 października 2015 roku, został zrealizowany.
Obecnie przenośność numerów może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem PLI CBD. Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić tę usługę abonentowi, a jej niedopełnienie grozi karą.
Źródło: TELKO.IN