Rozliczenie składki zdrowotnej – termin ostateczny

fot. Pixabay

22 maja jest ostatecznym dniem, w którym przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie do ZUS. Mogą to zrobić elektronicznie, a w przypadku problemów z formularzem online – wydrukować i złożyć w tradycyjnej formie papierowej.

Przedsiębiorcy na skali, liniowym PIT oraz ryczałcie muszą złożyć deklarację z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej. Ostatnim dniem na dopełnienie formalności jest 22 maja. Chociaż istnieje możliwość składania deklaracji w formie elektronicznej, to niektórzy mają z tym problem. Wtedy pozostaje wersja papierowa dokumentów.

– Niestety, wiele osób ma problemy z wysyłką deklaracji. Podczas jej wypełniania w ZUS-owskim programie Płatnik często okazuje się, że dane w systemie nie zgadzają się z tym, co wyliczył przedsiębiorca. Niektórych danych nie ma w nim w ogóle. Powoduje to, że Płatnik nie chce przepuszczać deklaracji, wskazując, że są w nich błędy krytyczne – wyjaśnia Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w InFakt.

Problem ze złożeniem deklaracji online

Co zrobić w sytuacji, w której zaistnieje taki lub inny problem przy wypełnianiu deklaracji drogą elektroniczną? Zawsze możliwe jest wydrukowania dokumentów i wypełnienie ich ręcznie, a następnie dostarczenie do urzędu.

– Jeśli program Płatnik nie chce przepuścić deklaracji, można ją też wydrukować i po prostu zanieść do najbliższego oddziału ZUS. Po wprowadzeniu danych do systemu przez urzędnika z reguły okazuje się, że wszystko jest w porządku. I całkiem możliwe, że w poniedziałek 22 maja wiele osób będzie chciało skorzystać z tej możliwości i przed urzędami ustawią się kilometrowe kolejki – mówi Piotr Juszczyk.

Papierową deklarację może jednak złożyć jedynie przedsiębiorca rozliczający składki za siebie lub zgłaszający do ubezpieczeń nie więcej niż pięć osób. Co mają zrobić pozostali?

 – Z przepisów wynika, że ZUS może upoważnić przedsiębiorcę do złożenia papierowej deklaracji w uzasadnionych przypadkach. Niewątpliwie takim uzasadnionym przypadkiem są problemy techniczne w programie Płatnik – mówi Jacek Leśniewski, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2.

Wyjaśnia, że w przypadku wysłania papierowego formularza wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na taką formę deklaracji nie powinno być problemów i ZUS powinien taka formę złożenia deklaracji zaakceptować. Wynika to z art. 47a ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Roczne rozliczenie ZUS

Roczne rozliczenie należy sporządzić w deklaracjach ZUS DRA w przypadku działalności jednoosobowej lub RCA, gdy przedsiębiorca opłaca także składki za inne osoby. Są to tez same deklaracje, w których wykazywana jest składka zdrowotna za kwiecień. Dodana została do nich część o rozliczeniu rocznym.

Przedsiębiorcy na skali lub liniowym PIT muszą w niej wpisać dochód z działalności gospodarczej za 2022 r. W założeniu pokrywa się on z dochodem wykazanym w zeznaniu podatkowym. Jednak w przypadku przedsiębiorców korzystających z ulgi dla seniorów czy będących rodzicami co najmniej czwórki dzieci te kwoty będą inne.

Dochód jest podstawą wymiaru składki zdrowotnej. Jej najniższy wymiar to jednocześnie niż 36 120 zł. W przypadku skali składka wynosi 9 proc. Przy liniowym PIT jest to 4,9 proc.

Jeżeli z wyliczenia wyszło, że roczna składka jest wyższa niż składki miesięczne, należy – także do 22 maja – dopłacić różnice. W przypadku składki niższej przedsiębiorca otrzyma zwrot nadpłaty.

Źródło: rp.pl