Rotacja w gospodarce: powstają nowe firmy, ale wiele innych się zamyka

W największych miastach w Polsce obserwujemy dużą rotację w gospodarce. Wiele firm zamyka swoją działalność, ale też pojawiają się nowe. Trend obserwowany jest w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, a w Krakowie firmy rejestrowane przewyższają te likwidowane. Istnieją też miasta jak Gorzów Wielkopolski, w którym sytuacja jest dokładnie odwrotna.

W dużych miastach już co ósmy przedsiębiorca w celu przeczekania trudnej sytuacji na rynku zdecydował się zawiesić działalność. 90 proc. z tych firm to osoby fizyczne. Jednocześnie patrząc na cały kraj nadal więcej firm jest rejestrowanych niż zamykających działalność.

Stosunek powstających do znikających firm jest oczywiście różny w zależności od regionu. Sytuacja jest lepsza w województwach:
– mazowieckim,
– małopolskim,
– pomorskim,
– dolnośląskim,
– śląskim,
– wielkopolskim.

Największy wpływ na dobrą sytuację w tych obszarach mają duże miasta jak Warszawa czy Kraków.

Sytuacja jednoosobowych działalności gospodarczych

W polskiej przedsiębiorczości dominują jednoosobowe działalności gospodarcze. Ich sytuacja zależna od miejsca prowadzenia działalności oraz od branży. W 2022 roku jdg przybywało w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu czy Poznaniu. Natomiast we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce zaczęło ich ubywać. Podobnie na Opolszczyźnie i w Lubuskiem.

Trzeba mieć świadomość, że 2022 r. – szczególnie pierwszy kwartał – to były jeszcze skutki obostrzeń pandemicznych oraz kwestie wybuchu wojny w Ukrainie. Wtedy sytuacja wielu przedsiębiorców była wyjątkowo trudna. Sytuacji nie ułatwiało zamieszanie w Polskim Ładem, które wymuszało zmiany opodatkowania i wyższe obciążenia dla przedsiębiorców.

Natomiast druga połowa roku 2022 to kryzys energetyczny, z który również nie wszyscy przedsiębiorcy sobie poradzili. Część z nich podjęło decyzję o zawieszeniu działalności dla przeczekania trudniejszego okresu. Inni nie patrzyli w przyszłość z nadzieję i całkiem zrezygnowali z działalności.

Przedsiębiorcy w 2023 roku

Pierwszy kwartał 2023 r. to 89,6 tys. wniosków o zakończenie jednoosobowej działalności gospodarczej, które wpłynęły do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

W tym samym okresie przedsiębiorcy zarejestrowali  96,27 tys. firm. Największy wzrost rejestracji pojawił się:
– w zakwaterowaniu i gastronomi  – 10,4 proc.,
– w handlu – 9,3 proc.,
– w naprawie pojazdów samochodowych – 9,3 proc.,
– w transporcie i gospodarce magazynowej – 4,9 proc.,
– w budownictwie – 2,1 proc.,
– w informacji i komunikacji – 1,8 proc.,
– w przemyśle – 1,5 proc.

Niewielki wzrost rejestracji odnotowano w obszarze informacji i komunikacji. Poprzedni okres zawdzięczał dobrą koniunkturę z uwagi na przyrost właśnie firm gospodarki cyfrowej. Sektor zalicza dalszy rozwój jedynie w niektórych metropoliach jak Kraków.

Forsal.pl na podstawie danych GUS  wyliczył, że na koniec pierwszego kwartału 2023 r. 196 844 przedsiębiorstw w 18 miastach wojewódzkich miało zawieszoną działalność. Stanowi to już 12,2 proc. wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Najmniej zawieszonych działalności znajduje się w:
– Opolu – niecałe 11 proc.
– Katowicach – 11 proc.
– Rzeszowie – 11,1 proc.
– Warszawie – 11,2 proc.

Na przeciwnym biegunie są miasta takie jak Gdańsk,  gdzie zawieszone działalności stanowią 14,5 proc. wszystkich zarejestrowanych czy Zielona Góra – 14,3 proc.

Jedne firmy znikają, inne się pojawiają

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w marcu 2023 r. w 18 miastach wojewódzkich zarejestrowano ponad 13,1 tys. nowych firm. W tym samym okresie wyrejestrowano ich 8,3 tys. Entuzjazm studzi dokładne przyjrzenie się sytuacji, z której wynika, że wynik dodatni do głownie sprawa Warszawy, w której bilans to 2 tys. firm na plusie oraz Krakowa, gdzie przybyło 700 firm. Pokazuje to wyraźnie, że duże miasta zawyżają ogólny bilans dla kraju, a w mniejszych ośrodkach niekoniecznie wygląda to równie obiecująco.

Otwieranie i zamykanie firm ma wpływ na rynek pracy. Tam, gdzie powstaje ich najwięcej, bezrobocie jest najniższe, a wynagrodzenia – jak w Krakowie – osiągają 10 tys. zł. W marcu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 1128,3 tys. etatów. To o 1,2 proc. więcej niż w marcu 2022 r. Wzrost odnotowano głównie w:
– działalności profesjonalnej, naukowej i techniczna – 8,6 proc.,
– informacji i komunikacji – 6,1 proc.,
– zakwaterowaniu i gastronomii – 5,5 proc.,
– budownictwie – 2,4 proc.,
– obsłudze rynku nieruchomości – 0,5 proc.

Spadek to sekcja handlu, naprawy pojazdów samochodowych, administrowanie i działalność wspierająca, przemysł, transport i gospodarka magazynowania. Na koniec marca 2023 r. liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 291.525. Rok do roku to wzrost o 5,8 proc.

Źródło: forsal.pl