Ronan Kelly wybrany nowym przewodniczącym FTTH Council Europe

366

Członkowie FTTH Council spotkali się podczas Zebrania Ogólnego w Amsterdamie 19-20 kwietnia. Zarząd FTTT Council wskazał Ronana Kelly jako nowego Przewodniczącego oraz przygotował plan działań na nadchodzący rok, w tym specjalne miejsce poświęcił operatorom.
Ronan Kelly został ósmym Przewodniczącym FTTH od momentu utworzenia, w roku 2005. Zastępił Edgara Akera.
„To wielki zaszczyt być wybranym Przewodniczącym FTTH Council Europe. Dużo wydarzyło się podczas kadencji Edgara Akera. Rynek FTTH dojrzał, a osoby decyzyjne w Europie pokazały trochę więcej zrozumienia dla światłowodowego biznesu. Obiecuję kontynuować taką politykę i wspierać rozwój światłowodów. W roku 2016 skoncentrujemy się na operatorach!” – tymi słowami rozpoczął swoją kadencję Kelly.
W latach 2016/2017 FTTH ma zamiar:
– Motywować aktywistów w celu wspierania rozwoju FTTH
– Edukować decydentów, aby pojęli potrzebę rozwoju FTTH
– Przekonywać operatorów, aby tworzyli dalsze sieci światłowodowe
– Wspierać rozwój środowiska przyjaznego światłowodom.