Robert Król powołany przez premiera RP na zastępcę dyrektora NASK

306

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Roberta Króla na stanowisko zastępcy dyrektora NASK. Będzie on odpowiadał za rozwój Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych (AIDA) oraz nadzorował oddział NASK w Białymstoku, prowadzący projekt EZD RP.

– Gratuluję panu Robertowi Królowi nominacji i bardzo się cieszę, że nowa energia zasili zespół zarządzający Instytutu. Jego doświadczenie zdobyte w Ministerstwie Cyfryzacji oraz KPRM doskonale koresponduje z kierunkami rozwoju NASK PIB. Życzę panu dyrektorowi wielu sukcesów zawodowych w realizacji postawionych przed nim zadań  – powiedział Wojciech Pawlak, dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Robert Król przed rozpoczęciem pracy w NASK był zastępcą dyrektora GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nadzorując m.in. projekt FakeHunter, realizowany z Polską Agencją Prasową, mający na celu przeciwdziałanie z dezinformacji w sieci. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie był odpowiedzialny za wspieranie strategicznych działań Ministra Cyfryzacji w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli.

Źródło: NASK