RIPE o sankcjach przeciwko Rosji

186

RIPE NCC w najnowszej informacji prasowej wyjaśnia, iż ani decyzja o fakturowaniu rosyjskich członków RIPE, ani o przyznaniu przedłużenia czasu na dokonanie rozliczenia dla osób nie będących w stanie dokonać płatności, nie stanowi naruszenia unijnych sankcji nałożonych na Rosję.

Istnieją dwa rodzaje unijnych przepisów dotyczących sankcji. Jeden ma na celu dostarczanie określonych produktów i usług w danym kraju. RIPE informuje, że świadczone przez nich usługi nie są objęte tego typu sankcjami UE. Drugi rodzaj odnosi się do ograniczeń finansowych. Polegają one na: zamrożeniu funduszy lub zasobów gospodarczych podmiotów i osób fizycznych objętych sankcjami oraz nieudostępnianiu funduszy, lub zasobów gospodarczych tym podmiotom i osobom. To ten drugi rodzaj sankcji UE dotyczy RIPE NCC.

Sankcje UE nie uniemożliwiają RIPE otrzymywania płatności od rosyjskich członków, nawet jeśli są sankcjonowani. Niemniej jednak instytucja podjęła decyzję o odroczeniu wystawiania faktur dla osób objętych sankcjami ze względu na ograniczenia bankowe.

Rejestracja internetowych zasobów numerycznych jest uważana przez holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za kwestię ekonomiczną.

RIPE NCC zasadniczo podlega ustawodawstwu holenderskiemu i unijnemu, a władze holenderskie są odpowiedzialne za ich egzekwowanie. Sankcje ONZ nie są wiążące, chyba że są włączone do sankcji holenderskich lub unijnych, co zwykle ma miejsce. Obecnie na RIPE NCC mają wpływ jedynie unijne przepisy dotyczące sankcji.

Źródło: labs.ripe.net