Raport UKE: inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce jest przeprowadzana corocznie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Celem takiego działania jest uzyskanie informacji o stanie technicznym i zasięgu infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, w tym infrastruktury stacjonarnej (telefoniczna, internetowa, radiowo-telewizyjna) oraz infrastruktury ruchomej (komórkowa).

W inwentaryzacji w 2022 roku uczestniczyły następujący podmioty:

  • przedsiębiorcy telekomunikacyjni
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST)
  • podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej (PUP)

Finalnie skontrolowano ponad 3900 przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 542 jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że w Polsce istnieje 64,6 mln punktów przyłączeniowych do telefonii stacjonarnej, 10,1 mln punktów przyłączeniowych do internetu stacjonarnego i 42,2 mln punktów przyłączeniowych do telewizji kablowej. Zasięgiem infrastruktury telekomunikacyjnej pokryte jest 99,9% ludności Polski.

Inwentaryzacja jest ważna dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku inwentaryzacji są wykorzystywane przez UKE do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju rynku telekomunikacyjnego, a także do ochrony interesów konsumentów.

Wzrost dostępu do internetu w Polsce

Dostęp do internetu w Polsce jest najrówniejszy wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. W 2022 roku dostęp do internetu miało 98,1 proc.  gospodarstw domowych w UE.

W 2022 roku dostęp do internetu w Polsce miało 89,3 proc. gospodarstw domowych. To wzrost o 1,5 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. Największy wzrost dostępu do internetu odnotowano w województwach opolskim, podkarpackim i lubuskim. W tych województwach dostęp do internetu miało odpowiednio 95,6 proc., 95,2 proc. i 94,9 proc.  gospodarstw domowych.

Istnieje jednak znaczny niedobór infrastruktury telekomunikacyjnej w niektórych regionach Polski, w szczególności w obszarach wiejskich i górskich.

Twórcy raportu zauważyli, że wzrost dostępu do internetu w Polsce jest spowodowany m.in. realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

POPC

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) jest programem finansowym Unii Europejskiej. W latach 2016-2020 zostały ogłoszone w trybie konkursowym obszary objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej obejmujące zasięgiem terytorium całej Polski. Celem POPC jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do Internetu o wysokiej przepustowości.

W ramach POPC dofinansowanie otrzymali następujący beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • przedsiębiorcy telekomunikacyjni
  • podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej

W wyniku realizacji POPC do końca 2022 roku w Polsce podłączono ponad 2 mln gospodarstw domowych do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Zasięg technologii 5G w Polsce

Do końca 2022 roku operatorzy sieci komórkowych w Polsce wdrożyli technologię 5G NSA (ang. Non-Standalone) wykorzystując zasoby częstotliwości z pasm 2100 MHz i 2600 MHz. Dalszy rozwój technologii mobilnej piątej generacji będzie możliwy dzięki udostępnieniu operatorom jeszcze wyższych częstotliwości w pasmach 3,6 GHz (3,4-3,8 GHz) i 26 GHz (24,25-27,5 GHz), jak również wykorzystaniu technologii 5G w architekturze SA (ang. Standalone).

Technologia 5G w architekturze NSA jest już powszechnie wdrożona w udostępnionych pasmach radiowych powyżej 2 GHz. Pokrywa zasięgiem 1/3 obszaru kraju i 3/4 mieszkań.

Podsumowanie

Informacje uzyskane w wyniku inwentaryzacji są wykorzystywane przez UKE do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, a także do ochrony interesów konsumentów. Program Operacyjny Polska Cyfrowa przyczynił się do poprawy dostępu do Internetu o wysokiej przepustowości w Polsce. Dalszy rozwój technologii 5G w Polsce będzie możliwy dzięki udostępnieniu operatorom jeszcze wyższych częstotliwości.