TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Raport UKE: inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce jest przeprowadzana corocznie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Celem takiego działania jest uzyskanie informacji o stanie technicznym i zasięgu infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, w tym infrastruktury stacjonarnej (telefoniczna, internetowa, radiowo-telewizyjna) oraz infrastruktury ruchomej (komórkowa).

W inwentaryzacji w 2022 roku uczestniczyły następujący podmioty:

  • przedsiębiorcy telekomunikacyjni
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST)
  • podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej (PUP)

Finalnie skontrolowano ponad 3900 przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 542 jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że w Polsce istnieje 64,6 mln punktów przyłączeniowych do telefonii stacjonarnej, 10,1 mln punktów przyłączeniowych do internetu stacjonarnego i 42,2 mln punktów przyłączeniowych do telewizji kablowej. Zasięgiem infrastruktury telekomunikacyjnej pokryte jest 99,9% ludności Polski.

Inwentaryzacja jest ważna dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku inwentaryzacji są wykorzystywane przez UKE do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju rynku telekomunikacyjnego, a także do ochrony interesów konsumentów.

Wzrost dostępu do internetu w Polsce

Dostęp do internetu w Polsce jest najrówniejszy wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. W 2022 roku dostęp do internetu miało 98,1 proc.  gospodarstw domowych w UE.

W 2022 roku dostęp do internetu w Polsce miało 89,3 proc. gospodarstw domowych. To wzrost o 1,5 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. Największy wzrost dostępu do internetu odnotowano w województwach opolskim, podkarpackim i lubuskim. W tych województwach dostęp do internetu miało odpowiednio 95,6 proc., 95,2 proc. i 94,9 proc.  gospodarstw domowych.

Istnieje jednak znaczny niedobór infrastruktury telekomunikacyjnej w niektórych regionach Polski, w szczególności w obszarach wiejskich i górskich.

Twórcy raportu zauważyli, że wzrost dostępu do internetu w Polsce jest spowodowany m.in. realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

POPC

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) jest programem finansowym Unii Europejskiej. W latach 2016-2020 zostały ogłoszone w trybie konkursowym obszary objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej obejmujące zasięgiem terytorium całej Polski. Celem POPC jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do Internetu o wysokiej przepustowości.

W ramach POPC dofinansowanie otrzymali następujący beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • przedsiębiorcy telekomunikacyjni
  • podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej

W wyniku realizacji POPC do końca 2022 roku w Polsce podłączono ponad 2 mln gospodarstw domowych do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Zasięg technologii 5G w Polsce

Do końca 2022 roku operatorzy sieci komórkowych w Polsce wdrożyli technologię 5G NSA (ang. Non-Standalone) wykorzystując zasoby częstotliwości z pasm 2100 MHz i 2600 MHz. Dalszy rozwój technologii mobilnej piątej generacji będzie możliwy dzięki udostępnieniu operatorom jeszcze wyższych częstotliwości w pasmach 3,6 GHz (3,4-3,8 GHz) i 26 GHz (24,25-27,5 GHz), jak również wykorzystaniu technologii 5G w architekturze SA (ang. Standalone).

Technologia 5G w architekturze NSA jest już powszechnie wdrożona w udostępnionych pasmach radiowych powyżej 2 GHz. Pokrywa zasięgiem 1/3 obszaru kraju i 3/4 mieszkań.

Podsumowanie

Informacje uzyskane w wyniku inwentaryzacji są wykorzystywane przez UKE do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, a także do ochrony interesów konsumentów. Program Operacyjny Polska Cyfrowa przyczynił się do poprawy dostępu do Internetu o wysokiej przepustowości w Polsce. Dalszy rozwój technologii 5G w Polsce będzie możliwy dzięki udostępnieniu operatorom jeszcze wyższych częstotliwości.

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...