Olsztyn pierwszy z  Funduszem Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz cyberbezpieczeństwa

W czerwcu 2023 r. cyberprzestępcy zaatakowali systemy olsztyńskiego Zarządu Dróg Zieleni i Transportu. Doprowadzili do wyłączenie z działania centralnego systemu sterowania ruchem oraz biletomatów mobilnych i stacjonarnych. Teraz żeby przeciwdziałać takim sytuacjom w przyszłości Olsztyn jest pierwszym miastem w programie Fundusz Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, który otrzyma dodatkowe środki na wsparcie cyberbezpieczeństwa.

Atak na system olsztyńskiego Zarządu Dróg Zieleni i Transportu (ZDZiT) pokazał po raz kolejny, jak istotne jest zabewnienie cyberbezpieczeństwa także na poziomie samorządów. Wyłączenie z użytkowania systemu sterowania ruchem, biletomatów mobilnych i stacjonarnych, a także ograniczenie dostępu do informacji pasażerskiej utrudniły znacząco życie mieszkańców. Ze skutkami tego ataku walczono długo.

Teraz dzięki Funduszowi Funduszem Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, który pozwoli otrzymać dodatkowe środki na inwestycje w cyberbezpieczeństwo, ochrona przed tego typu sytuacjami ma być łatwiejsza.

–  Współczesne systemy informatyczne jednostek samorządu terytorialnego gromadzą nie tylko dane osobowe obywateli czy pracowników, ale też dane o stanie zdrowia mieszkańców, historii załatwianych przez nich spraw, oraz zarządzają komunikacją publiczną czy ciepłem sieciowym–  wyjaśnia Janusz Cieczyński, minister cyfryzacji.

Inauguracja projektu Fundusz Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego

Fundusz Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego NASK powołano 6 marca 2023 r. Odbyło się to na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 r.

– Przez lata samorządowcy byli pozostawieni sami sobie w przypadku cyberataku. Rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Cyfryzacji pozwalają na przekazanie samorządowcom środków niezbędnych do przywrócenia usług dla obywateli – zaznaczył minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

W ramach funduszu zostanie rozdysponowanych prawie 12 mln zł. Będą one przeznaczone na wsparcie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządów terytorialnych.

Inauguracja projektu miała miejsce na konferencji, w której wzięła udział wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk – Patkowska.

– Żeby zapobiegać takim wydarzeniom uruchamiamy dodatkowe środki. Olsztyn otrzyma ponad 3 mln zł na poprawę cyberbezpieczeństwa – poinformowała Olga Semeniuk – Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii.

Wiceminister Semeniuk – Patkowska powiedziała też o codziennym narażeniu na cyberataki 16 województw, 314 powiatów i 2 477 gmin, które odpowiadają za lokalne sprawy obywateli. Zagrożone są systemy zdrowia publicznego, jednostki kulturalne, edukacyjne, czy -jak w przypadku Olsztyna -systemy komunikacji i transportu.

– Dlatego wychodzimy z pomocą do Prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza. Celem wsparcia jest minimalizacja skutków incydentu, odtworzenie usług  wraz z podniesieniem poziomu ich bezpieczeństwa oraz realizacja zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa – wszystko to dla bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur – zapewniła Olga Semeniuk – Patkowska.

Cyberincydenty to coraz większy problem

W każdym roku CERT Polska działający w ramach NASK otrzymuje wiele zgłoszeń dotyczących cyberataków. Wiele podmiotów publicznych narażonych jest na działania cyberprzestępców.

–  W 2022 r., CERT Polska – zespół ekspertów odpowiedzialny za ochronę polskiej cyberprzestrzeni przed zagrożeniami, działający w ramach NASK, otrzymał 2025 zgłoszeń incydentów w podmiotach publicznych. W tym roku, za pierwsze półrocze ta liczba wynosi już 1763. To oznacza, że skala działalności cyberprzestępców na jednostki publiczne się zwiększa –  zauważyła wiceminister.

– Nasza rola nie kończy się tylko na przyjęciu zgłoszenia i jego analizie, a na realnej pomocy w walce na rzecz walki ze skutkami incydentu. Temu ma właśnie służyć Fundusz Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zrealizowana dziś wypłata ponad 3 milionów złotych to najlepsze potwierdzenie skutecznego działania Funduszu. Wierzymy, że dzięki temu wsparciu, wraz z pomocą merytoryczną ze strony CSIRT NASK, systemy informatyczne miasta Olsztyn szybko wrócą do pełnej funkcjonalności – mówił Wojciech Pawlak, dyrektor NASK.

Źródło: gov.pl