Raport KIKE o budowie sieci z dofinansowaniem UE!

818

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej opublikowała raport, w którym analizuje inwestycje operatorów w sieci szerokopasmowe z lat 2007-2013 i ocenia możliwości wykorzystania zdobytych doświadczeń w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Raport zawiera między innymi: dane statystyczne dotyczące finansów, naborów, podpisanych umów; doświadczenia w zakresie dobrych i złych praktyk przedsiębiorców; podsumowanie efektów gospodarczych i społecznych jakie tworzą wybudowane sieci; wnioski i rekomendacje dotyczące alokacji środków w ramach PO PC.
Lokalni operatorzy zrzeszeni w KIKE realizują 161 projektów z osi PO IG 8.4, na łączną kwotę blisko 400mln złotych (około 25% wszystkich projektów, które uzyskały dofinansowanie PO IG 8.4). Średnia wartość projektu to 3-4 mln zł i zasięg w granicach około 1000 abonentów. Raport pokazuje, że operatorzy z sektora MŚP mają nie tylko duży potencjał, ale również szeroką bazę doświadczeń, które warto wykorzystać w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
KIKE postuluje, by w nowej perspektywie finansowej PO PC 30% środków (około 300mln euro) przeznaczyć na inwestycje dla lokalnych operatorów. Problem w tym, że obecnie takiej puli strona rządowa nie przewiduje, stawiając na wolną konkurencję, w której lokalnym operatorom będzie trudniej z racji mniejszych finansowych środków własnych. Z innej strony patrząc lokalni operatorzy częściej działają na rynkach, gdzie duże telekomy nie śpieszą się z inwestycjami (tereny mniej zurbanizowane) a inwestycje w takich miejscach wymagają większych nakładów w stosunku do oczekiwanego zysku i skali podłączonych abonentów.
Pełny raport KIKE: „Raport KIKE – Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007-2013 i rekomendacje do PO PC” dostępny jest tutaj (kliknij link).

Marcin Wojtaszczyk