Jak podpisać umowę ze spółdzielnią?

644

Zdarzyło się to nie po raz pierwszy. Gdy operator internetowy Soft Pro 2 próbował doprowadzić do jednego z budynków sieć telekomunikacyjną, napotkał na swojej drodze problem. Warto dodać, problem powszechny i chyba nierozstrzygalny. Jak to często bywa, zarządca nie dopuścił do prac przyłączeniowych.

Sprawa trafiła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który przyznał operatorowi rację, obciążając Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik” karą pieniężną w wysokości 42 000zł. Jak wiadomo, zarządca budynków bądź spółdzielnia nie ma prawa zabronić świadczenia usług telekomunikacyjnych (wynika to z art. 30 megaustawy). Jednak to tylko teoria. Za pośrednictwem UOKiK, SM „Hutnik” negocjowała warunki umowy od listopada 2011 przez następne dwa lata. Kolejne uzupełnienia coraz bardziej wydłużały ten proces. Jako że – według stanowiska spółdzielni – operator nie wprowadził oczekiwanych zmian w umowie, nie mogła ona zostać zawarta. Soft Pro 2 musiał wstrzymać się ze świadczeniem swoich usług.
Soft Pro 2 nalegał na spotkania, ale nikt nie odpowiadał. Na podpisanie umowy w kształcie zaproponowanym przez operatora nie wyrażono zgody. Zniecierpliwieni klienci kierowali kolejne pisma do spółdzielni. Jak dokładnie kształtowała się współpraca Soft Pro 2 i SM „Hutnik”?
Zapraszam do przeczytania wywiadu z właścicielem firmy Soft Pro 2 we wrześniowym wydaniu „Twojego Internetu”.

Alicja Orzeł