Rada Ministrów przyjęła politykę rozwoju AI

27

Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. Dokument jest efektem wielomiesięcznych prac i konsultacji. To jeden z kluczowych momentów dla rozwoju AI w kraju.

Teraz nadchodzi czas realizacji działań. Minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM i Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech prezentowali je w trakcie wtorkowego spotkania.

– Nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. Polska także chce tę szansę wykorzystać.– mówił Marek Zagórski. Dodał również, że dokument nie stanowi formy zamkniętej i ma się zmieniać, dostosowując się do zakresu dziedziny, która rozwija się dynamicznie.

Rozwój AI w Polsce ma zwiększyć dynamikę PKB o nawet 2,65 pp w każdym roku. A do 2030 r. pozwoli zautomatyzować ok. 49% czasu pracy w Polsce

– Chcemy zwiększać wartość polskich technologii w globalnych łańcuchach dostaw i budować w Polsce świadome społeczeństwo, zdolne do pełnego wykorzystania trwającej rewolucji technologicznej – przekonywał minister Marek Zagórski. A sztuczna inteligencja może mieć wpływ na każdy element funkcjonowania państwa – od rolnictwa po kulturę.

 „Polityka rozwoju AI w Polsce” jest dokumentem, który wspiera i uzupełnia inne, m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD. 

– Razem z biznesem, ekspertami i organizacjami społecznymi opracowaliśmy ponad 200 konkretnych działań odnoszących się do najróżniejszych aspektów rozwoju Sztucznej Inteligencji – od zmian regulacyjnych po wsparcie finansowe – wyjaśniała Justyna Orłowska.
Obiecywała też, ze będzie uzupełniała i aktualizowała wyniki dalszych rozmów zarówno z partnerami biznesowymi jak i społecznymi.

Obszary działania AI według dokumentów

Dokument określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.).
Został podzielony na 6 obszarów:

1. AI i społeczeństwo – w tym obszarze znajdują się działania, które pomogą w stworzeniu gospodarki opartej na danych i uświadomią społeczeństwu konieczność podnoszenia kompetencji cyfrowych

2. AI i innowacyjne firmy – w tym obszarze mieści się wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, będzie to m.in. tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju czy  współpracy start up-ów z rządem.

3. AI i nauka – obszar zajmujący się wsparciem  środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań i rozwiązań w obszarze AI, pojawią się też działania przygotowujące kadry ekspertów AI.

4. AI i edukacja – działania podejmowane od kształcenia podstawowego  do poziomu uczelni wyższych, będą to  programy kursów dla tych, których miejsca pracy zostaną zagrożone przez rozwój nowych technologii  czy granty edukacyjne.

5. AI i współpraca międzynarodowa – wsparcie polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.
6. AI i sektor publiczny – pomoc dla sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepsza koordynacja działań czy dalszy rozwój takich programów jak GovTech Polska.

„Polityka Rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” wdraża dwa krajowe oraz pięć międzynarodowych dokumentów strategicznych. Jest też polską reakcją na dokumenty programowe UE. Uwzględnia międzynarodowy, prawny, czy techniczno-organizacyjny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji. Zwraca uwagę także na wymiar etyczny.

Dokument był też szeroko konsultowany. Już w pierwszej wersji „Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027” poddano konsultacjom publicznym i prekonsultacjom rządowym w sierpniu i wrześniu 2019 r., w których wzięło udział 46 podmiotów.

– W okresie krótkoterminowym decydujące dla sukcesu polityki sztucznej inteligencji będzie ochrona talentów posiadających zdolności modelowania wiedzy i analityki danych w systemach AI oraz wsparcie dla rozwoju własności intelektualnej wytwarzanej w naszym kraju – dodaje Robert Kroplewski, pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego.

Dalsze konsultacje międzyresortowe, eksperckie i społeczne przeprowadzono w lutym i marcu 2020r. W lipcu 2020 r. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu z pozytywną opinią Centrum Analiz Strategicznych. We wrześniu 2020 r. została przyjęta przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Po przyjęciu dokumentu przez Radę Ministrów czas na realizację.

Od planowania do działania

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” zakłada stworzenie, w ramach struktur rządu – przy ministrze ds. informatyzacji – zespołu zadaniowego, którego celem będzie monitorowanie jej wdrożenia w Polsce, a także koordynacja działań.

Co roku każde z ministerstw ma przedstawiać szczegółowe plany działań mających służyć wdrażaniu AI. Będą one poddawane ocenie ekspertów. Powstaną też zespoły doradcze dla instytucji publicznych pomagające wdrażać tę technologię.

– To biznes, eksperci i obywatele są prawdziwymi twórcami polskiego ekosystemu AI. Państwo powinno przede wszystkim ich wspierać. W najbliższym czasie planujemy serię otwartych spotkań z każdą z tych grup, na których będziemy wspólnie pracować nad uszczegółowieniem – zapowiedział Antoni Rytel, wicedyrektor GovTech Polska.

Ma również zostać uruchomiony specjalny kanał, dzięki któremu będzie można zgłaszać pomysły techniczne i organizacyjne, które mogą pomóc rozwijać sztuczną inteligencje w Polsce.

Źródło: https://www.gov.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here