Punkty Wi-Fi w Jarocinie

130

Bezpłatne punkty dostępu Wi-Fi powstały w Jarocinie. To zadanie realizowane przez gminny z dotacją KE w wysokości 70 tysięcy zł.

Dostęp do sieci WiFi4EU pozwoli mieszkańcom na korzystanie z usług cyfrowych, a usługom publicznym dostarczy dodatkowych możliwości.

Realizacja tego zadania finansowana jest dzięki Komisji Europejskiej w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU. Jarocin otrzymał dotację w wysokości 15 tys. euro – to jest około 70 tysięcy zł.

Punkty Wi-Fi powstały w kilku lokalizacjach, takich jak Park Radolińskich, czytelnie w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jarocinie, Centrum Usług Społecznych, Centrum Usług Wspólnych w Jarocinie czy Urzędzie Miejskim w Jarocinie.

Źródło: jarocinska.pl