TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Przypomnienie UKE o sprawozdaniu w zakresie retencji danych

Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina o obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia sprawozdania w zakresie retencji danych za 2015 rok. Informację składa się za pomocą specjalnego formularza, którego wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są każdego roku składać Prezesowi UKE informacje o:
1. łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi były udostępnione dane, o których mowa w art. 180c ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
2. czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez podmioty, o których mowa w pkt 1, wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie;
3. łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie, o których mowa w pkt 2, nie mogły być zrealizowane.
Przekazanie wszystkich tych informacji jest obowiązkowe, a wypełnienie specjalnego formularza zajmuje kilka minut. Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku, podlegają karze pieniężnej.
Wszystkie niezbędne informacje o tym, jak należy wypełnić formularz oraz jego wzór znajdą Państwo na stronie internetowej UKE

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...