Przyjęcie stanowiska Rady Unii Europejskiej w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego

 
30 listopada br. Rada przyjęła podejście ogólne w sprawie rozporządzenia, które doprowadzi do utworzenia jednolitego portalu cyfrowego. Portal ma umożliwić obywatelom oraz przedsiębiorcom prosty dostęp do narzędzi jednolitego rynku tj. załatwienie różnych procedur administracyjnych, czy też zdobycie informacji urzędowych w jednym miejscu online. W ten sposób zapewnione będzie wsparcie w ich działalności transgranicznej prowadzonej w ramach Unii Europejskiej.

Po zakończeniu prac nad rozporządzeniem możliwe będzie załatwienie online 14 kluczowych procedur administracyjnych zapewnianych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Wśród nich jest m.in.: otwarcie firmy, ubieganie się o pożyczki studenckie i granty, uznawanie tytułów akademickich, uzyskanie europejskiej karty zdrowia, rejestracja pojazdu mechanicznego.
Podstawową ideą dla utworzenia portalu ma być zasada, że jeśli dana procedura jest dostępna dla obywatela jednego państwa członkowskiego, powinna ona być również dostępna dla użytkowników z innych państw członkowskich.
Funkcjonowanie portalu będzie wspierane przez narzędzia techniczne opracowane przez Komisję Europejską we współpracy z administracjami krajowymi. Ma on być przyjazny dla użytkownika oraz dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
[źródło: https://www.gov.pl/]