Przestrzeganie regulacji w zakresie otwartego internetu

341

Zostało opublikowane sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu. Sprawozdanie opublikował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dotyczy ono okresu od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Raport wskazuje, że ISP nie stosowali środków zarządzania ruchem związanych z blokowaniem, spowalnianiem czy ograniczaniem lub pogarszaniem jakości, by zapobiegać przeciążeniom. Były obawy, czy takie regulacje nie zostawały wprowadzane z uwagi na nasilenie się ruchu internetowego w okresie pandemii.

W tym czasie wzrosło zapotrzebowanie na wyższe przepływności usług internetowych. A co za tym idzie – operatorzy zwiększyli parametry usług.

ISP zapewniają też, że monitorują sieć i zapewniają usługi  najwyższej możliwej jakości. Zwiększają przepustowość sieci, rozbudowują łącza do operatorów zewnętrznych i przeciążone węzły sieci, zwiększają liczbę stacji bazowych czy rozbudowują łącza do CDN. Przeprowadzają również renegocjacje umówi międzyoperatorskich.

Najczęściej wskazywane przez ISP usługi specjalistyczne to telefonia VoIP, telewizja IPTV, VPN czy usługi transmisji danych. W tym obszarze nie pojawiły się nowe usługi.

Jednak nie oznacza to, że UKE nie odnotowuje skarg abonentów. Skarżyli się oni na nieosiąganie minimalnych prędkości deklarowanych przez operatorów. Zgłaszali również na problemy z zasięgiem, zrywanie połączeń czy niski transfer danych.

Najwięcej skarg dotyczyło jakości usług świadczonych w sieciach mobilnych. To aż 44 proc. Jakości usług w sieciach stacjonarnych dotyczyło 30 proc. skarg klientów. 26 proc. związanych było z innymi kwestiami neutralności sieci.

Źródło:  UKE – Sprawozdanie Prezesa UKE dotyczące przestrzegania na polskim rynku regulacji Rozporządzenia 2015/2120 w zakresie otwartego internetu