Konferencja “Systemy łączności w energetyce – współpraca operatorów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych” – relacja

W środowisku operatorów telekomunikacyjnych temat energii jest poruszany coraz częściej. Na konferencji “Systemy łączności w energetyce – współpraca operatorów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych” przedstawiciele obu grup poruszyli szereg kluczowych kwestii dotyczących wzajemnych powiązań i synergii na rynku.

Konferencja podzielona została na trzy sesje dotyczące udostępniania sieci, stanu łączności radiowej w energetyce i nadchodzących zmian oraz aspektów technicznych komunikacji bezprzewodowej w zakresie energetyki. Uroczystego otwarcia dokonał Wojciech Tabiś, dyrektor Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Sesja I rozpoczęła się od przypomnienia o decyzji Prezesa UKE dotyczącej dostępu do słupów energetycznych (pisaliśmy o tym tu). O określaniu zasad dostępu do infrastruktury opowiedziała Luiza Czyż-Trzcianowska z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Rozwój telekomunikacji w Polsce zakłada wykorzystanie już istniejącej infrastruktury, w tym kanalizacji i słupów energetycznych.

Przebieg procedury dostępu przedstawia się następująco:

Odmowa dostępu do słupa możliwa jest wyłącznie w ściśle określonych przypadkach wynikających z decyzji Prezesa UKE oraz Megaustawy.

Finalną częścią wypowiedzi dotyczącej decyzji stanowiło podsumowanie zasad rozliczeń dostępu:

Michał Roman i Krystian Górsk, przedstawiciele ENERGA-OPERATOR SA, przedstawili zagadnienia uwarunkowań technicznych zapewnienia dostępu do słupów elektroenergetycznych oraz potencjału specjalistycznych konstrukcji słupowych dedykowanych pod zastosowania telekomunikacyjne.

Podkreślono newralgiczne znaczenie bezpieczeństwa sieci. Rynki energetyczne i telekomunikacyjne stoją przed wspólną szansą wynikające ze zmian w prawie i pojawiających się zależności. Andrzej Piotrkowski wspomniał, że dostęp do infrastruktury radiowej operatora, to sfera bardzo krytyczna. Na tym polu oba sektory mogą znaleźć możliwość współpracy. Prelegent opowiedział również o Cellnex jako firmie będącej neutralnym dostawcą infrastruktury telekomunikacyjnej.

W energetyce pojawiają się nowe i dynamiczne rozwiązania. Czy potrzebne będzie 5G? Zdaniem prelegenta – będzie wręcz niezbędne.

Sesję II otworzył Grzegorz Czwordon z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Opowiedział o intencjach związanych z regulacjami dotyczącymi zmiany w prawie w obszarze telekomunikacji oraz o projecie aktu prawnego Prawo komunikacji elektronicznej i ustawy wprowadzającej. Narodowy Plan Szerokopasmowy został zaktualizowany o cele, które będą niezbędne do wykonania do 2025 roku. Plany UE na 2030 r. wskazuje unijny Cyfrowy Kompas – wszyscy powinni mieć dostęp do łączy gigabitowych. Czwordon wskazał, że regulacje Prawa komunikacji elektronicznej będą działały kompleksowo na wszystkich użytkowników sieci.

Komisja Europejska w czasie trwania pandemii dostrzegła, że szybka budowa sieci szerokopasmowych to sprawa priorytetowa. Kraje unijne zostały zobligowane do przedstawienia mapy drogowej dotyczącej tych inwestycji. W pierwszym kwartale 2022 r. nastąpi rewizja dyrektywy kosztowej, w tym dostępu do sieci energoelektrycznej.

Wspomniano o pilotażowych projekcie sieci 5G na Politechnice Łódzkiej. Projekt o charakterze badawczym jest finansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju. Prelekcję poprowadził dr hab. inż. Sławomir Hausman. Co więcej, podczas sesji III, pojawił się temat otwartych systemów 5G (Open RAN).

Pojawiły się zagadnienia związane z zieloną energią, która obecnie znajduje się w rządowej agendzie zmian gospodarczych, jak i w ramach zainteresowań sektora biznesowego w Polsce.

Prelegenci odpowiadali również na pytania zadawane na czacie przez uczestników spotkania.

Wydarzenie odbyło się 30 czerwca 2021 r. w formule online pod honorowym patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.