Przepisy „anty-Huawei” we Francji

52
fot. Pixabay

Francuski Sąd Najwyższy orzekł 5 lutego, że przepisy wprowadzonej przez rząd ustawy o bezpieczeństwie sieci 5G – zwanej „prawem anty-Huawei” – są zgodne z konstytucją. 

Zakończenie sprawy jest porażką dla chińskiego giganta telekomunikacyjnego, a także francuskich operatorów SFR i Bouygues Telecom, którzy stoją za skierowaniem sprawy do sądu.

Francuska Rada Konstytucyjna poparła cel ustawy, jakim jest „ochrona interesów obrony narodowej i bezpieczeństwa oraz ochrona ruchomych sieci radiowych przed ryzykiem szpiegostwa, piractwa i sabotażu”.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 sierpnia 2019 r. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych (ANSSI) może odrzucić wniosek dopuszczajacy dostawcę do obecności na rynku, jeżeli „istnieje poważne zagrożenie dla interesów obronności i bezpieczeństwa narodowego” lub jeżeli „operator lub jego usługodawcy, w tym przez podwykonawstwo, podlegają aktom ingerencji państwa niebędącego członkiem UE”.

Dodatkowo, Francja zastrzegła, że państwo nie poniesie kosztów wymiany infrastruktury telekomunikacyjnej. Cédric O, francuski sekretarz stanu ds. cyfryzacji, oświadczył, że „w żadnym wypadku nie planuje się, aby operatorzy otrzymali odszkodowanie za podjęte decyzje”.

Firmy telekomunikacyjne SFR i Bouygues Telecom wyrażają swoje obawy w związku z decyzją władz.

Źródło: euractiv.com