TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Projekt e(co)-Atmosfera – ankieta dla potencjalnych uczestników

 
Czołem MiŚOTy!
W związku z możliwością dofinansowania projektu Atmosfera przez Komisję Europejską z programu LIFE, zwracamy się do was z prośbą o PILNE wypełnienie ankiety, abyśmy mogli rzetelnie przedstawić dane na temat ilości czujników oraz ilości gmin które mogą wziąć udział w nim udział.
Prosimy również o przedstawienie współrzędnych GPS, wystarczą nam one z dokładnością do czterech cyfr. Dodatkowo zależy nam na informacji czy jesteście w stanie zaangażować gminę, by była partnerem w tym projekcie. Ankieta nie rodzi żadnych skutków finansowych czy też formalno-prawnych i ma charakter deklaratywny.
Celem ankiety jest:
– oszacowanie ilości czujników które musimy zaplanować w budżecie = sfinansować,
– ilości i nazw gmin które mogą uczestniczyć w projekcie,
– stworzenie mapy polski z potencjalnym pokryciem interfejsów,
Link do ankiety:
https://goo.gl/forms/Y6jMPNINomUodKG32
Na wypełnienie ankiety czekamy do 2017-07-14, nie gwarantujemy udziału w dofinansowaniu nie zgłoszonych lokalizacji/gmin.
Kontakt do animatorów projektu dofinansowania:
ecoatmosfera@misot.pl
Dyskusja o projekcie i ankiecie:
Projekt e(co)-Atmosfera – ankieta dla potencjalnych uczestników – WAŻNE/PILNE!
 
—————————————————————————————————————————-
O projekcie: 
W Polsce mamy jeden z najgorszych wskaźników jakości powietrza w Europie, co powoduje tysiące przedwczesnych śmierci i zwiększona liczbę zachorowań na choroby płuc, serca i nowotwory. Na tzw. niską emisję ma wpływ wiele czynników, w tym m.in. brak świadomości mieszkańców mniejszych miast i małych gmin, że problem dotyczy również ich.
O problemie z zanieczyszczeniem powietrza mówi się tam, gdzie są zamontowane stacje pomiarowe. Tam gdzie ich nie ma – wydaje się, że problemu nie ma, gdyż mieszkańcy nie są tego świadomi. Właśnie tym aspektem problemu niskiej emisji chcielibyśmy się zająć w naszym projekcie, wykorzystując to, ze Stowarzyszenie/Klaster e-Południe tj. tworzący go operatorzy telekomunikacyjni, dysponujący rozległą siecią światłowodową, która jest idealnym nośnikiem informacji o poziomie zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych gminach.
Projekt polegał będzie na budowaniu świadomości społeczności lokalnych w zakresie metod zwalczania niskiej emisji oraz zachęcaniu mieszkańców oraz lokalnych instytucji i innych podmiotów w małych gminach do stosowania tych metod, a tym samym ograniczania niskiej emisji.
Projekt przebiegał będzie w następujący sposób:
– na potrzeby montażu czujników badających stan zanieczyszczeń powietrza w małych miastach i gminach wykorzystamy sieci światłowodowe, których właścicielami są operatorzy telekomunikacyjni skupieni w wokół Stowarzyszenia e-Południe. Zakupimy w ramach projektu czujniki, które zamontujemy na naszych
sieciach i będą one na bieżąco monitorować stan powietrza, przesyłając dane do utworzonej przez nas bazy danych (platforma internetowa), gdzie będą mogli się
także z nimi zapoznać mieszkańcy gmin objętych projektem,
– zorganizujemy roczny pomiar zanieczyszczeń powietrza w małych gminach i miastach oraz zadbamy o stałe upowszechnianie informacji o wysokości zanieczyszczeń wśród mieszkańców wraz z
odniesieniem tej informacji do działań edukacyjnych, które mają uświadamiać skutki występowania tzw. niskiej emisji, a także mają wskazywać mieszkańcom, jak ograniczać i eliminować problem tzw. niskiej emisji np. warsztaty, pokazy, eko-gry terenowe, lokalne akcje ekologiczne dla dzieci i młodzieży,
– zorganizujemy ogólnopolski konkurs z cennymi nagrodami, który pozwoli wyłonić gminy-liderów, tj. takie samorządy gdzie w wyniku udziału w akcji w największym stopniu spadnie tzw. niska emisja, konkurs będzie odbywał się przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców, biorących udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych; konkurs będzie polegał na porównaniu tzw. niskiej emisji na terenie danej gminy sprzed udziału w projekcie i po zrealizowaniu działań informacyjno-promocyjnych związanych z popularyzacją metod zwalczania tzw. niskiej emisji,
-powstanie ogólnopolska platforma, na której publikowane będą postępy poszczególnych gmin biorących udział w konkursie, a która po zakończeniu projektu nadal automatycznie będzie prowadziła pomiary, zapewniając tym samym mieszkańcom mniejszych gmin dostęp do informacji o bieżącym poziomie zanieczyszczeń,
– przeprowadzenie kampanii promującej te samorządy, które w największym stopniu ograniczyły tzw. niską emisję w wyniku udziału w akcji (działanie to przyniesie im korzyści
wizerunkowe – gmina przyjazna środowisku , zapewniająca mieszkańcom dobra jakość życia itp.), dodatkowo, w gminach które zaangażują się w konkurs na stałe zmienią się nawyki społeczności lokalnej związane z generowaniem tzw. niskiej emisji np. palenie śmieciami, palenie liśćmi w ogrodzie, wykorzystywanie złej jakości paliw węglowych itp.).
 
 

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze