Projekt „COI dla Ukrainy” nagrodzony

gov.pl

Projekt „COI dla Ukrainy” otrzymał nagrodę Gartner Eye on Innovation dla instytucji rządowych. Nagrody te przyznawane są za innowacyjne wykorzystanie danych i nowych technologii. Polski projekt otrzymał najwięcej głosów w regionie EMEA obejmującym Europę. Bliski Wschód i Afrykę.

Zgłoszenia do nagród Gartner Eye on Innovation oceniane są najpierw przez firmę Gartner. Regionalni finaliści wybierani są przez porównanie ze światowej klasy standardami wydajności. Ostatni etap to ocenianie projektów przez przedstawicieli organizacji rządowych z całego świata. Projekt „COI dla Ukrainy” na tym ostatnim etapie otrzymał najwięcej głosów w regionie EMEA.

„COI dla Ukrainy” obejmuje szereg rozwiązań zapewniających uchodźcom z Ukrainy dostęp do informacji, świadczeń społecznych i socjalnych oraz pozwalający na usprawnienie działań w obszarze pomocy humanitarnej. W ramach projektu powstał portal pomagamukrainie.gov.pl. Stał się on platformą pomocową na międzynarodową skalę.

Nagroda Gartnera to docenienie projektu głównie za  „za innowacyjne wykorzystanie technologii do realizacji wiodącego na świecie programu cyfrowej administracji”.

– To był ogromny wysiłek wielu ludzi, którzy dobrowolnie zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Byliśmy bardzo zmotywowani i cieszę się, że ta praca została doceniona – powiedział Janusz Cieszyński, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

W programie wykorzystano również doświadczenia z aplikacji mObywatel. Na tej bazie stworzono specjalny moduł Diia.pl w języku ukraińskim. To w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt dla obywateli Ukrainy, które jest akceptowane w Unii Europejskiej.

Źródło: gov.pl