Program InvestEU szansą na inwestycje

218

Wsparcie dla Polski to nie tylko 770 mld zł z funduszu odbudowy. Polskie firmy, samorządy i instytucje rządowe mogą ubiegać się o pieniądze w ramach Programu InvestEU. Według szacunków Komisji Europejskiej wysokość tego zwrotnego wsparcia na inwestycje w całej Europie może wynieść 400 mld euro.

Z Funduszu InvestEU finansowane będą m.in. pożyczki, gwarancje czy wykup długoterminowych obligacji. Skorzystać z niego mogą samorządy, małe i średnie firmy, spółki skarbu państwa czy sektor rządowy. Ma to pobudzić inwestycje w UE.

Podstawą działania Funduszu InvestEU jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 marca 2021 roku.

Fundusz opiera się o gwarancje finansowe. Komisja Europejska (KE), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i –w przypadku Polski – Bank Gospodarstwa Krajowego zabezpieczyli pieniądze pozwalające zagwarantować 32,5 miliarda euro. Pozwoli to na udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach oraz finansowanie ryzykownych inwestycji. Jednak finansowanie będzie w formie zwrotnej.

– Program InvestEU umożliwia pozyskanie wsparcia na inwestycje o podwyższonym profilu ryzyka, które nie mogłyby liczyć na finansowanie zwrotne od instytucji finansowych. Ponadto wsparcie z Funduszu InvestEU ma mobilizować prywatne i publiczne środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki UE – ocenia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Według szacunków 1 euro gwarancji wygeneruje 12 euro na inwestycje.

O wsparcie mogą ubiegać się inwestycje z 4 obszarów:
– zrównoważona infrastruktura
– badania naukowe, innowacje i cyfryzacja
– małe i średnie przedsiębiorstwa
– inwestycje społeczne i umiejętności

Z funduszu można będzie też wspierać termomodernizację budynków czy budowę przystępnych cenowo mieszkań socjalnych.

Z Funduszu natomiast nie będzie można finansować niektórych inwestycji takich jak  składowisk odpadów, górnictwa i przetwarzania stałych paliw kopalnych  czy spalarni odpadów.

– Beneficjentami funduszu InvestEU mogą być podmioty zarówno publiczne, jaki prywatne, dla których tradycyjne formy finansowania często są zbyt kosztowne. Gwarancja z budżetu UE, w wysokości 26,2 mld euro, ma na celu odblokowanie tego finansowania. Grupa EBI aktywnie pomaga w implementacji programu w każdym z Krajów Członkowskich, w tym w Polsce – zaznacza prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

75 proc. kwoty gwarancji w ramach Funduszu będzie dystrybuowane przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego . Bank oceni  inwestycje samorządów  czy spółek skarbu państwa, które się do niego zgłoszą i zdecyduje o ewentualnym wsparciu.

Pozostałe 25 proc. kwoty gwarancji będzie dzielone przez partnerów z poszczególnych państw takich jak BGK w Polsce.

Przewidywany termin uruchomienia tych pieniędzy to druga połowa 2021 roku.

Źródło: ec.europa.eu