Program Cyfrowy Powiat  prezentowany w  Siemiatyczach

76

W Siemiatyczach pojawił się Adam Andruszkiewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera. Wziął on udział w konferencji dotyczącej programu Cyfrowy Powiat. Program ma za zadanie wspierać rozwój cyfrowy oraz wzmocnić cyberbezpieczeństwo samorządów.

Cyfrowy Powiat jest kolejny po Cyfrowej Gminie programem wsparcia rozwoju cyfrowego samorządów. Jest konkursem grantowym dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatów. Powiaty mogą wnioskować na dofinansowanie w kwocie od 100 tys. do 350 tys. zł.

–  Łączna kwota dofinansowania to blisko 64 miliony złotych. Natomiast, co mnie bardzo cieszy powiaty z województwa Podlaskiego otrzymają łącznie ponad 2 miliony złotych- zapewnił podczas konferencji Minister Adam Andruszkiewicz.

Dofinansowanie będzie można wydatkować na 4 obszary zgodne z zasadami konkursu:
1. Cyfryzacja biur, jednostek publicznych , jednostek podległych i nadzorowanych – zaliczany jest tutaj zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji, stacji roboczych, skanerów czy usług chmurowych.
2. Zakup sprzętu IT dla  szkół i placówek specjalnych, domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej.
3. Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych usług cyfrowych.
4. Cyberbezpieczeństwo samorządowych systemów informatycznych.

Wnioski w programie można składać do 11 września 2022 r. Więcej informacji dostępnych na stronie Cyfrowy Powiat – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Źródło: gov.pl