PRO Speed Test z certyfikatem na kolejne dwa lata

76
Light beams, super fast light trails.

Na kolejne dwa lata przedłużono certyfikat dla PRO Speed Test – mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu. Pozwala ono na wiarygodny pomiar, a w przypadku odnotowania wartości odbiegających od zawartych w umowie z operatorem, pozwala na składanie reklamacji .

Jakość i prędkość internetu jest dla nas bardzo ważna. Okres pandemii pokazał wyraźnie, że bez sprawnego i szybkiego internetu wielu spraw nie jesteśmy w stanie załatwić. PRO Speed Test jest certyfikowanym mechanizmem, który pozwala sprawdzać parametry sieci. Właśnie prezes UKE przedłużył jego certyfikowanie na kolejne dwa lata, co oznacza że będzie obowiązywać do 1 grudnia 2024 roku.

Certyfikowanie dotyczy jednak jedynie pomiarów szybkości Internetu stacjonarnego. To w tym przypadku w razie odnotowania odchyleń od wartości zawartych w umowie, zgodnie z prawem możemy usługę reklamować. Z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne pomiary wykonywane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają charakter informacyjny i nie są podstawy do dochodzenia roszczeń.

PRO Speed Test dokonuje nie tylko pomiarów, ale weryfikuje warunki pomiarów. Sprawdza chociażby:
-elementy jak obciążenie procesora,
-rodzaj karty sieciowej,
– obecność aktywnych łącz VPN,
– natężenie generowanego ruchu w tle,
-liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Właśnie z uwagi na te wszystkie dane pomiary dokonywany przez ten mechanizm pozwalają stwierdzić nienależyte wykonanie umowy. Co prowadzi do skutecznego dochodzenia roszczeń konsumentów wobec usługodawców. W ciągu dwóch lat (od certyfikowania mechanizmu w 2020 r.) dokonano ponad 71 tysięcy pomiarów certyfikowanych. W sumie od 2018 roku wykonano 1,3 mln pomiarów i sprawdzano sieć około 800 tys. razy.

Dzięki dokonywanym z użyciem PRO Speed Testu pomiarom UKE może prowadzić ocenę jakości usługi internetu oferowanej przez operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. W ciągu ostatnich dwóch lat średnia prędkość pobierania danych w sieciach stacjonarnych wyniosła 200,54 Mb/s, a w sieciach mobilnych – 35,38 Mb/s. W przypadku wysyłania danych średnia prędkośc w sieciach stacjonarnych to 85,53 Mb/s, a w mobilnych 11,76 Mb/s. Opóźnienia wynoszą odpowiednio 22 ms i 43 ms.

Źródło: uke.gov.pl