Prezydent podpisał Ustawę o publicznych systemach teleinformatycznych

155
Jakub Szymczuk / KPRP

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o publicznych systemach teleinformatycznych. To ustawa z 28 kwietnia 2022 r. Ma ona przyspieszyć budowę infrastruktury informatycznej, także Centralnej Ewidencji Kierowców i usprawnić zasady realizacji zadań administracji publicznej z tym związane.

Kancelaria Prezydenta RP podała informacje o zmianach, które wprowadzono w ustawie.

W art. 4 ustawy zmieniono ustawę z 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Rozszerzony został katalog zadań operatora OSE. Teraz znajduje się tam również realizacja innych działań wspierających cyfryzację lub funkcjonowanie systemu oświaty i wychowania, organów prowadzących szkoły i szkół lub korzystanie z technologii cyfrowych w społeczeństwie.

W art. 7 ustawy zmieniono ustawę z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne obowiązują nie 36 a 60 miesięcy.

Zmiany polegające na wydłużeniu terminów wejścia w życie rozwiązań wprowadzono także w art.8, który zmienia przepisy ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

W art. 2 ustawy zmieniono ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pozwoli to obywatelom i obywatelkom Ukrainy znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na otrzymanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W ustawie prowadzono również zmiany mające wpływ na Prawo o ruchu drogowym. Wytwórca dowodów rejestracyjnych ma zapewnić system teleinformatyczny zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów. Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł zlecić zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję kierowców oraz centralną ewidencję pojazdów.

Kancelaria wskazała, że większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl