TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Prezes UKE przedstawił raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2015 roku

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawił raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 roku. Dokument sporządzony został na podstawie danych przekazanych w ramach corocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W roku ubiegłym łączna wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,5 mld zł. Był to pierwszy od kilku lat wzrost przychodów całego sektora.
Dostęp do internetu
W poprzednim roku 102% gospodarstw domowych miało dostęp do sieci. Było to o ponad 11 punktów procentowych więcej niż w roku wcześniejszym. Wartość rynku dostępu do Internetu wyniosła w 5,07 mld zł. W 2015 roku było 14 milionów internautów. 7,1 mln stanowili użytkownicy dostępu stacjonarnego, z Internetu mobilnego korzystało z kolei 6,67 mln osób. W przypadku ruchomego dostępu do sieci nastąpił znaczący wzrost liczby użytkowników (o 0,9 mln) w porównaniu do 2014 roku.
Telefonia ruchoma
Nasycenie usługami telefonii ruchomej w 2015 r. zmalało w porównaniu do 2014 r. o 3 pp. i wyniosło 147,2%. W sumie na rynku w bazach operatorów było 56,6 mln kart SIM. Przyczyną spadku w tym zakresie było m.in. urealnianie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych swoich baz abonenckich.
W 2015 r. wzrosło wykorzystanie usług telefonii mobilnej. Czas trwania połączeń wychodzących wyniósł 91,8 mld minut. Był to wynik o 11,1% wyższy od tego osiągniętego w 2014 r.
Polacy coraz częściej korzystają również z usług roamingowych. Liczba minut w ramach roamingu aktywnego w okresie od 2014 r. do 2015 r. wzrosła o 64,6% i ukształtowała się na poziomie 990 mln minut w 2015 r. Z kolei wolumen wykorzystania transmisji wzrósł aż o 298,6% w porównaniu do 2014 r.
Telefonia stacjonarna
Zauważalna od kilku lat tendencja spadkowa w przypadku usług telefonii stacjonarnej utrzymała się również w 2015 r. W sumie przychody z tytułu świadczenia tych usług były niższe o 13%. Baza abonencka zmalała z kolei o około 0,5 mln. Spadek popularności tych usług widać również w wolumenie ruchu, którzy spadł z 10,4 mld minut w 2014 r. do 9,2 mld minut w 2015 r. W omawianym okresie Polacy wykorzystywali telefonię stacjonarną głównie do rozmów krajowych, które stanowiły 93% czasu trwania połączeń wykonywanych z telefonów w stałej lokalizacji.
Z roku na rok zwiększa się natomiast grono użytkowników telefonii VoIP. W 2015 r. za pośrednictwem telefonii internetowej świadczonej przez operatorów we własnej sieci wykonywało połączenia 0,99 mln osób. Z usługi VoIP przedsiębiorców korzystających z sieci innych operatorów korzystało z kolei 0,54 mln abonentów.
Źródło: UKE

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...