Prezes UKE powołuje Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z zarządzeniem prezesa UKE powołany został Zespół Zarządzania Kryzysowego. Stworzony organ ma realizować zadania prezesa w zakresie inicjowania i koordynowania zarządzania kryzysowego.

Przewodniczącym Zespołu został dyrektor generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zastępcą przewodniczącego Zespołu – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, a poszczególni członkowie to:
a) dyrektor Biura Administracji,
b) dyrektor Departamentu Techniki,
c) dyrektor Departamentu Kontroli,
d) dyrektor Biura Informatyki,
e) dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,
f) dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego,
g) dyrektor Departamentu Prawnego.

Akt prawny przewiduje, iż posiedzenia Zespołu odbywać się będą m.in. w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub stanu nadzwyczajnego.

Z zarządzeniem Prezesa UKE można zaznajomić się na stronie Dziennika Urzędowego UKE.

Źródło: edziennik.uke.gov.pl