TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Czym jest infrastruktura krytyczna w rozumieniu ustawy covidowej?

Obowiązujące przepisy przewidują, że policja musi udzielić asysty w przypadku problemów z dostępem do infrastruktury krytycznej. Okazuje się jednak, że w praktyce działania małych i średnich operatorów występują problemy już na etapie definiowania co do niej należy. Poprosiliśmy o pomoc eksperta w poszukiwaniu odpowiedniej definicji.

– Ustawodawca posługując się pojęciem „infrastruktury krytycznej” w art. 11e ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie zdecydował się na zdefiniowanie powyższego pojęcia – mówi mecenas Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni – Naszym zdaniem, zakładając racjonalność ustawodawcy, należy przyjąć, że jego intencją było interpretowanie tego pojęcia zgodnie z definicją infrastruktury krytycznej zawartą w art. 3 pkt 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (UZK), pomimo braku wyraźnego odesłania do powyższego przepisu. Gdyby bowiem intencja ustawodawcy była inna wówczas należałoby się spodziewać, że posłużyłby się on innym określeniem np. „infrastruktura o znaczeniu podstawowym”.

Jak jednak zauważają prawnicy wątpliwości może budzić brak konsekwencji w sposobie redagowania przepisów ustawy covidowej. Z uwagi na to, że w innych przepisach tej samej ustawy, ustawodawca wprost wskazał, że chodzi o infrastrukturę krytyczną w rozumieniu art. 3 pkt 2 UZK.

– Uważam, że więcej argumentów przemawia za wskazanym wyżej brakiem konsekwencji w sposobie redagowania przepisów, aniżeli za świadomym działaniem ustawodawcy ukierunkowanym na wprowadzenie do przepisów pojęcia „infrastruktura krytyczna”, którego zakres miałby być inny aniżeli wynikający z przepisów UZK oraz z innych przepisów ustawy covidowej, posługujących się dokładnie tym samym sformułowaniem – podkreśla Paweł Giersz.

Zakładając, że pojęcie „infrastruktury krytycznej” zawarte w art. 11e ustawy covidowej oznacza infrastrukturę krytyczną w rozumieniu art. 3 pkt 2 UZK, konsekwentnie należy przyjąć, że zgodnie z pozostałymi przepisami UZK, szczegółowe kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej określa Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej przyjmowany w drodze uchwały Rady Ministrów, a Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w oparciu o powyższe kryteria sporządza jednolity wykaz elementów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy (wykaz ma jednak charakter niejawny) oraz informuje o ujęciu w wykazie – ich właścicieli, posiadaczy samoistnych i zależnych.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...