Preferencyjne ceny i inne sposoby oszczędzania energii 

258

Prawniczka Grupy MiŚOT, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, informacje zawarte na stronach spółek energetycznych oraz stronie infor.pl, przygotowała instrukcję postępowania dotyczącą zapewnienia małym i średnim operatorom preferencyjnych cen energii. Referujemy także inne pomysły na oszczędności w tym zakresie.

Obserwujemy nieustający wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Na grupie drMIŚOT pojawiły się pierwsze rachunki grozy otrzymywane przez małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Często kilkanaście razy większe niż do tej pory. W naturalny sposób połączone są z wypowiedziami o zagrożeniu dla dalszej rentowności biznesu. 

Na podstawie nowych przepisów określona jednak została grupa odbiorców uprawnionych do korzystania z taniego prądu (w cenie 79 groszy za 1 kWh). Są to m.in.:

 • mikroprzedsiębiorcy,
 • mali przedsiębiorcy,
 • średni przedsiębiorcy.

Złóż oświadczenie

Ilona Malik, radczyni prawna współpracująca z Grupą MiŚOT podsumowała najważniejsze rady z zakresie przygotowania i składania oświadczeń.

 • Forma składania oświadczenia to plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną. Nie akceptowane są oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia;
 • Sposób składania: oświadczenie należy złożyć elektronicznie, osobiście w punktach obsługi klienta lub pocztą;

Przykładowo TAURON wskazuje procedurę złożenia takiego oświadczenia elektronicznie na adres: ceny@tauron.pl. Firma stawia jednak warunek, że musi być ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). Przed podpisaniem dokumentu w pierwszej kolejności zapisać go w formacie pdf, a następnie złożyć podpis elektroniczny i przesłać na wskazany adres e-mail.

W przypadku wysłania pocztą oświadczenie należy wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie wysłać na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Można je też złożyć osobiście w wybranym punkcie obsługi klienta.

Linki do stron informacyjnych spółek energetycznych w celu weryfikacji danych do doręczeń: 

https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne

https://www.enea.pl/zamrozenie-cen

https://www.gkpge.pl/dla-firm/maksymalna-cena-pradu

Aby wypełnić oświadczenie potrzebujemy:

 • nazwę, 
 • adres siedziby, 
 • NIP lub PESEL, 
 • telefon lub e-mail,
 • dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o.o., itp.),
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE) – znajdziesz na fv, w eBOK lub w umowie,
 • kategorię odbiorcy uprawnionego (wpisujemy tu: 1 – mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca – zgodnie z wyborem w pkt 5 oświadczenia,
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE – w formacie yyyy-mm-dd.

Ostrożnie z wypełnianiem

Ponadto radczyni prawna Grupy MiŚOT zwraca uwagę na wypełnienie konkretnych kolumn: 

 • Kolumna 4 – wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy) – sugerujemy podawanie ilości energii, jaką klient będzie zużywał w okresie obowiązywania ustawy, więc co do zasady od 1.12.2022 do 31.12.2023 lub w okresie, którego będą dotyczyć ceny maksymalne, jeśli oświadczenie będzie składane później niż do 30.11.2022. Oszacowania klient może dokonać na podstawie dotychczasowego zużycia wykazanego na fakturach. Podajemy w kWh
 • Kolumna 5 i 6 – wpisuje się tu dane procentowe pokazujące, ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną. Tylko liczby do dwóch miejsc po przecinku, bez symbolu “%”

Przykład: jeśli operator całość energii zużywa na potrzeby podstawowej działalności wpisze w kolumnie 5 wartość: 100,00 a w kolumnie 6 wartość: 0,00. Obie kolumny muszą się sumować do 100.

Wiąże się to ważnym zastrzeżeniem wprowadzonym w przepisach. Odbiorcy „prawo do stawki maksymalnej za prąd 785 zł/MWh mają w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności”. Nie ma jednak wyraźnie wskazanej, ustawowej definicji pojęcia „podstawowej działalność”. Ministerstwo Klimatu i Środowiska dla na pytanie Infor.pl odpowiedziało jednak, że pojęcie działalności podstawowej powinno pokrywać się z zakresem pojęciowym przeważającej działalności gospodarczej w rozumieniu PKD, a więc:

„Przeważającą działalnością jednostki statystycznej jest działalność posiadająca największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność jednostki. W badaniach statystycznych zalecanym wskaźnikiem służącym do określenia przeważającej działalności jest wartość dodana”.

Jak oszczędzać? 

Na Grupie drMiSOT pojawiło się też kilka porad dotyczących tego jak zminimalizować faktury za energię. Najbardziej oczywiste jest zmniejszenia zużycia prądu. Oszczędzanie energii może być wręcz warunkiem przetrwania niektórych MiŚOT-ów. Każda zaoszczędzona megawatogodzina zmniejsza też ryzyko ograniczeń w dostawie, a co za tym idzie konieczności wstrzymania działalności. 

Pierwszy w Polsce realne ograniczenie działalności wprowadził już operator Play czyli P4. Sieć wdrożyła rozwiązanie polegające na inteligentnym wyłączaniu zasilaczy w modułach radiowych, wzmacniaczy czy nośnych w czasie, gdy nie ma zapotrzebowania na ruch. W praktyce chodzi o nocne wyłączenia sieci, przy czym potrzebne częstotliwości mają automatycznie aktywować się w przypadku wzrostu ruchu. 

Z innych, konkretnych rad, które można usłyszeć z ust operatorów warto wspomnieć o ograniczeniu działania serwerowni lub przeniesieniu jej do bardziej energooszczędnych pomieszczeń. Podejmowanie wszelkich decyzji oszczędnościowych wymaga jednak świadomości w jaki sposób energia jest zużywana i gdzie jest marnowana.

Pewnym zaskoczeniem dla uczestników dyskusji na grupie drMiŚOT była też wypowiedź: byłem, rozmawiałem i wynegocjowałem 5 proc. rabatu. Widać więc na tym przykładzie, że operatorzy sieci energetycznej bywają otwarci na rozmowy z klientami. Niektórzy z nich wprowadzają także nowe, alternatywne do stałej ceny modele zakupowe energii. Ponieważ oferty na stałą cenę bywają mocno zawyżone, w niektórych przypadkach można przejść na oferty oparte o aktualne notowania cen na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Może być to skuteczna alternatywę w  zakupie energii elektrycznej.

Do rozważenia pozostaje też możliwość wytwarzanie energii we własnym zakresie. Fotowoltaika (nawet zimą) jest zdecydowanie najtańszym źródłem energii, a niektórzy z małych operatorów od kilku lat nie tylko instalują panele na własnych budynkach, ale też zajmują się ich instalacją komercyjną.Warto tu przytoczyć kolejną wypowiedź z grupy drMiŚOT: W naszej branży zawsze trzeba działać szybciej, niż politycy mogą coś popsuć. Obecne ceny prądu nie do końca mają pokrycie, które da się rozsądnie wytłumaczyć. Można jak inni, pokornie przyjąć co dają lub jak ISP, znaleźć lepsze rozwiązanie…