TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Praca zdalna kontra stacjonarna

Niemal 80 proc. pracodawców uważa, że powrót do biur jest trendem, który z pewnością będzie trwał przez kolejne lata. Blisko 90 proc. polskich pracowników natomiast uznaje za ważną możliwość pracy przynajmniej częściowo zdalnej. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się praca hybrydowa. Jednocześnie zdaniem ok. 40 proc. pracowników forma zdalna bardziej sprzyja pracy indywidualnej, podczas gdy zespołowo lepiej pracuje się z biura.

Pandemia COVID-19 zredefiniowała pojęcie miejsca pracy, a praca zdalna dla wielu osób stała się nie tylko koniecznością, ale też udogodnieniem. Obecnie coraz więcej firm zaczyna wracać na stałe do biur. Jak wynika z globalnego badania przeprowadzonego na ponad 14 tys. pracowników w niemal 4 tys. przedsiębiorstw, nawet 80 proc. pracodawców oczekuje pełnego lub częściowego powrotu do biura. Dodatkowo 78 proc. prognozuje, że ten trend utrzyma się również przez najbliższe dwa lata.

Głównym argumentem przemawiającym za powrotem do biur jest przekonanie, że sprzyja to lepszej pracy zespołowej i budowaniu poczucia wspólnoty. Nawet 81 proc. ankietowanych firm przeprojektowało miejsca pracy lub zamierza to zrobić w celu osiągania lepszej współpracy i integracji zespołu.

Zdaniem Sandry Kolańczyk, HR Business Partner ClickMeeting, polskiej platformy do pracy zdalnej/hybrydowej, prowadzenia webinarów, spotkań online oraz interaktywnych lekcji, osoby pracujące całkowicie zdalnie mogą mieć mniejsze szanse na awans czy podwyżkę, ponieważ, według badań, zaangażowanie i wysiłek wkładane przez nie w pracę mogą być mniej widoczne dla pracodawców.

– Wiemy z badań psychologicznych, że można to tłumaczyć choćby efektem samej ekspozycji. Stawia to pytanie, czy pracodawcy nie mylą obecności pracownika z wydajnością jego pracy, którą nie zawsze firmy potrafią prawidłowo mierzyć? Czy przypadkiem firmy nie idą na skróty, chcąc rozwiązać wszelkie wyzwania nowej rzeczywistości poprzez powrót do biur? Jednak co na ten temat sądzą pracownicy? Nawet 43 proc. ankietowanych, według przeprowadzonego w USA badania twierdzi, że wolałoby się rozwieść niż wrócić do pełnej pracy w biurze – podkreśla Sandra Kolańczyk.

Część pracodawców zdecydowała się podczas pandemii na rekrutację pracowników spoza miejsca siedziby firmy, dla których częstsza praca z biura nie jest możliwa. Stawia to więc organizacje przed nowymi wyzwaniami związanymi z budowaniem narzędzi i pomysłów na to, jak zabezpieczyć rozmaite ryzyka i wyciągnąć maksimum korzyści w modelu hybrydowym. Warto więc przemodelować sposób myślenia o biurze jako miejscu pracy na myślenie o biurze jako o jednym z narzędzi pracy. Niezwykle istotne są ustalone zasady pracy oraz odpowiednie planowanie — zdaniem 41 proc. polskich pracowników praca indywidualna jest bardziej efektywna w formie zdalnej, niemal tyle samo uważa, że biuro jest lepszym miejscem do pracy zespołowej, a obecność w nim pozytywnie wpływa na zaangażowanie. Rozpad relacji i spadek zaufania w zespole to, zdaniem polskich pracowników, główne wady pracy zdalnej.

Praca hybrydowa jest najbardziej oczekiwanym przez pracowników, ale także realnym z perspektywy pracodawców modelem funkcjonowania w firmie. Według dostępnych badań dla blisko 90 proc. polskich pracowników możliwość pracy zdalnej w wymiarze co najmniej 40 proc. czasu pracy jest ważna. Zbudowanie takiego modelu wymaga otwartego dialogu między pracownikami a przedstawicielami firmy o potrzebach, nie o stanowiskach. To może pozwolić na wypracowanie współpracy w zakresie pracy hybrydowej, opartej na obopólnym zrozumieniu i czerpaniu maksimum korzyści przez obie strony.              

Praca zdalna to możliwości aktywizacji zawodowej

Jedną z zalet modelu hybrydowego jest możliwość włączania osób, które są wykluczone z tradycyjnych modeli pracy stacjonarnej. Praca w modelu mieszanym umożliwia większą aktywizację kobiet, szczególnie matek z małymi dziećmi, a także osób opiekujących się innymi członkami rodziny, np. starszymi lub niepełnosprawnymi. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że nawet 40 proc. matek, których dzieci mają rok lub dwa, nie wykonuje pracy zarobkowej. Zaradzić temu może po części praca zdalna lub hybrydowa, którą ponad ¾ kobiet uważa za największy możliwy benefit pracowniczy. 

W optymalnym budowaniu efektywnego miejsca pracy godzącego różne potrzeby pracodawców i pracowników potrzebne jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii, czyli głównie usług internetowych.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...