Praca zdalna. Czy pracodawca może dokonać kontroli pracowników?

fot. Pixabay

Większość pracodawców wydłuża pracę zdalną dla swoich pracowników, obawiając się drugiej fali zachorowań. Wielu pracodawców decyduje się na kontrolę pracowników. Jak i co można kontrolować?

Na jak długo?
Pracownik może być skierowany do wykonywania pracy zdalnej przez czas oznaczony. Ustawa nie określa żadnego terminu. Możliwość wykonywania pracy zdalnej została od 5 września 2020 r. wydłużona na cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy, ustalony przez pracodawcę okres wykonywania pracy zdalnej przez wskazanego pracownika może ulec zmianie w każdym momencie – może być on wydłużony bądź skrócony, w zależności od okoliczności. Pracodawca w każdym czasie może zrezygnować ze skierowana pracownika do wykonywania pracy zdalnej i zobowiązać go do wykonywania jej w miejscu stałego wykonywania pracy.

Gdzie pracownik może wykonywać pracę zdalną?
Nie zostały wskazane konkretne miejsca. Przepisy wskazują jedynie, że praca zdalna to praca wykonywana poza miejscem jej stałego świadczenia. W przypadku, kiedy pracownik zgłasza brak możliwości pracy w domu z uwagi na sytuację rodzinna/bytową/mieszkaniową, możliwe jest ustalenie innego miejsca do wykonywania pracy zdalnej.

Kontrola pracownika – co mówią przepisy?
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących telepracy pracodawca ma zgodnie z treścią art. 6714KP prawo do kontroli telepracownika w miejscu wykonywania pracy. W przypadku pracy w domu pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę:

  1. wykonywania pracy,
  2. w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji,
  3. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
    Aby przeprowadzić kontrolę pracodawca musi uzyskać zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.
    Pracodawca musi dostosować sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.


Dodatkowo trzeba pamiętać, że kontrola pracodawcy zgodnie z treścią art. 111 KP kontrola powinna być bowiem adekwatna do sytuacji i nie może naruszać godności i dóbr osobistych.

Obecnie pracodawca nie ma jasno wskazanych przepisów, które pozwoliłyby mu na dokonywanie kontroli. Obecnie kontrola ogranicza się zazwyczaj do monitoringu komputera oraz bieżącej korespondencji mailowej pracodawcy z pracownikiem.


Co jest dopuszczalne?
Pracodawca może kontrolować zakres wykonywanej pracy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Rozwiązania technologiczne pozwalają na monitorowanie czasu pracy. Długości logowania w systemie. Pracodawca może zobowiązać pracownika do sporządzania raportów i wysyłania ich codziennie, co tygodniowo czy co miesiąc.

Dodatkowo pracownik powinien we wskazanym czasie pracy być dostępny dla pracodawcy. Ponadto korzystając z powierzonego przez pracodawcę sprzętu pracownik zobowiązany jest do wykorzystywania go w celach służbowych. Pracownik powinien także pamiętać, że jest zobligowany do przestrzegania zasad ustalonych przez pracodawcę oraz do przestrzegania przepisów bhp.

Źródło: pit.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here