Ankieta KIKE dotycząca wykorzystania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych sprzętu producentów spoza Unii Europejskiej

749

W związku z konsultacjami projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zwraca się do operatorów z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej skali wykorzystania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych sprzętu dostawców i producentów spoza Unii Europejskiej.

Według stanowiska kancelarii itB Legal przyjęcie regulacji w projektowanym brzmieniu może odnieść daleko idące, negatywne skutki finansowe dla wielu ISP. W opinii prawników czytamy między innymi:

„Kluczowymi założeniami projektu ustawy są:

  1. objęcie dostawców usług komunikacji elektronicznej (zgodnie z definicją w projektowanym prawie komunikacji elektronicznej, która obejmie dotychczasowych przedsiębiorców telekomunikacyjnych) regulacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, dzięki czemu ISP bez wyjątków wejdą w skład podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
  2. przyznanie Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (dalej jako „Kolegium”) możliwości przeprowadzenia oceny ryzyka dostawcy sprzętu lub oprogramowania istotnego dla cyberbezpieczeństwa podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (dalej jako „Ocena”). Jednym z kryteriów, którymi ma się kierować Kolegium ma być prawdopodobieństwo, czy dostawca sprzętu lub oprogramowania znajduje się pod wpływem państwa spoza Unii Europejskiej lub Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Konsekwencją przeprowadzenia Oceny będzie możliwość uznania danego dostawcy sprzętu lub oprogramowania za stwarzającego wysokie ryzyko, co z kolei będzie powodować obowiązek wycofania sprzętu danego dostawcy z rynku w ciągu kolejnych 5 lat. Oznacza to, że w skrajnym przypadku będziecie Państwu zmuszeni na własny koszt dokonać wymiany sprzętu producentów umieszczonych na „czarnej liście”.

Producentami, których sprzęt hipotetycznie będzie mógł zostać wycofany z rynku, są m.in. Dasan, D-Link, TP-Link, Huawei, ZTE czy ZyXEL. Wedle naszej wiedzy wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych wykorzystuje obecnie sprzęt właśnie tych dostawców, zarówno na etapie budowy sieci (np. OLT i splittery) jak i bezpośrednio przy świadczeniu usług użytkownikom końcowym (jak ONT wydawane abonentom). Przy negatywnym stanowisku Kolegium istnieje realna obawa wykluczenia tego sprzętu z rynku.”

KIKE chce przedstawić w konsultacjach skalę wykorzystania sprzętu z podziałem na dostawców sprzętu z UE i NATO oraz spoza UE i NATO, a tym samym pokazać skalę problemu i skutki finansowe dla małych i średnich operatorów. W tym celu konieczne jest uzyskanie informacji o tym, jak dużo takiego sprzętu wykorzystują przedsiębiorcy telekomunikacyjni i ile hipotetycznie kosztowałaby jego wymiana.

Dane z ankiety nie będą ujawniane osobom trzecim (poza kancelarią przygotowującej na zlecenie KIKE stanowiska konsultacyjnego), ani nigdzie publikowane (z wyjątkiem zbiorczego zestawienia wyników uzyskanych ze wszystkich otrzymanych ankiet). Wszystkie osoby pracujące przy stanowisku konsultacyjnym, mające wgląd w ankiety, zobowiązane są do zachowania poufności.

Z uwagi na to, że termin zakończenia konsultacji jest wyjątkowo krótki (6 października 2020 r.) KIKE zwraca się z prośbą o przesłanie wypełnionej elektronicznie ankiety do dnia 30 września 2020 r. na adres informacja.publiczna@kike.pl.

Pytania dotyczące ankiety (oraz prośbę o ankietę w łatwym do wypełnienia pliku tekstowym), można kierować do kancelarii itB Legal pod adres: anna.szura@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888.

Projekt ustawy:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337950

Ankieta:

Link