Pożyczka Szerokopasmowa – Preferencyjne finansowanie dla firm, na budowę Polski Cyfrowej

370

 
Pożyczka Szerokopasmowa to preferencyjne finansowanie inwestycyjne, skierowane do firm telekomunikacyjnych, wpisanych do rejestru prowadzonego przez UKE.
Mogą nią zostać finansowane przedsięwzięcia obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniające dostęp do szybkiego internetu, tj. o przepustowości 30 Mb/s. Mogą być realizowane na białych, szarych lub czarnych strefach NGA.
Finansowaniu podlegają nakłady ponoszone zarówno na część pasywną, jak i aktywną sieci szerokopasmowej, na rzecz użytkowników końcowych, tj. odbiorców dostępu do internetu.
Sprawdź Pożyczkę Szerokopasmową: https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw/pozyczka-szerokopasmowa.html
Więcej informacji o Pożyczce Szerokopasmowej znajdzie się w jesiennym wydaniu ICT Professional.