Trwają prace nad certyfikowanym mechanizmem monitorowania jakości dostępu do internetu – zapowiedź artykułu.

 
Poniższy wpis jest zapowiedzią artykułu, który znajdzie się w jesiennym wydaniu ICT Professional:
Prezes UKE zakończył analizę stanowisk przesłanych w konsultacjach społecznych. Łącznie podmioty zgłosiły uwagi dotyczące kilkudziesięciu zagadnień.
Weryfikacja warunków umownych może zostać przeprowadzona poprzez pomiar prędkości dokonany za pomocą mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez Prezesa UKE, a negatywne wyniki takiego pomiaru będą uznawane za nienależyte wykonanie umowy. Zasadniczym elementem tych działań jest zapewnienie abonentom możliwości korzystania z aplikacji służącej do pomiaru jakości usługi.
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zapowiedziała wzięcie udziału w konsultacjach, gdyż jej zdaniem projekt dokumentacji konkursowej budzi niestety szereg naszych wątpliwości – w tym uznanie, że stworzenie mechanizmu monitorowania usługi dostępu do internetu wyłącznie dla sieci stacjonarnych za niedopuszczalne oraz dyskryminujące.
Certyfikowany mechanizm powinien spełniać wymogi określone na str. 10 i dalszych Raportu BEREC. UKE uczestniczy w pracach BEREC nad wprowadzeniem narzędzia mechanizmu monitorowania. Przejrzystość umów oraz zasady podawania informacji o wskaźnikach jakości usług łączności elektronicznej omawiane są w dyskusji  o Europejskim Kodeksie  Łączności Elektronicznej.