Pożyczek szerokopasmowych powyżej 50 mln zł udziela bezpośrednio BGK

147

Przypominamy, że od 30 czerwca pożyczki szerokopasmowe udzielane są bezpośrednio przez BGK. Dotyczy to jednak jedynie pożyczek powyżej 50 mln zł. Pożyczki o niższych kwotach udzielane są na dotychczasowych warunkach.

Od 30 czerwca pożyczek szerokopasmowych w kwotach przekraczających 50 mln zł udziela bezpośrednio Bank Gospodarstwa Krajowego.  W takim wypadku pomijani są pośrednicy finansowi, którzy jednak nadal obsługują pożyczki  w kwotach od 20 tys. zł do 50 mln zł.

Niezmiennie celem finansowania przez pożyczki ma być budowa, rozbudowa czy przebudowa infrastruktury dostępowej do internetu o wysokich przepustowościach. Dla gospodarstw domowych  i biznesu oznacza to przepustowość min. 30 Mb/s , a dla jednostek oświatowych – 100 Mb/s.

Możliwe jest także finansowanie dzięki pożyczkom rozwoju technologii mobilnej 5 generacji.

KIKE jednocześnie zwraca się do operatorów o zgłaszanie przypadków realizacji projektów kontrowersyjnych. Dotyczy to przede wszystkim dublowania infrastruktury. Takie sytuacja są możliwie z uwagi na pojawieniem się nowej wersji dostępnego od kilku lat narzędzia finansowego.

Źródło: KIKE