Poziom wydatków kapitałowych telekomów bez zmian

Poziom wydatków kapitałowych operatorów telekomunikacyjnych utrzymuje się na podobnym poziomie. Rośnie natomiast w przypadku operatorów hiperskalowych. Widoczny jest też wzrost w przypadku nakładów na infrastrukturę IT.

Dane Synergy Research Group wskazują utrzymanie wydatków telekomów na stałym poziomie. W przypadku operatorów hiperskalowych odnotowano natomiast wzrost i to aż o 30 proc. Wydatki na infrastrukturę IT zwiększyły się w stosunku rok do roku o 6 proc.

Od 2016 roku obserwowany jest wzrost całkowitych wydatków na poziomie 6 proc. W pierwszej połowie 2021 r. osiągnęły one 307 mln dolarów, co jest wzrostem o 9 proc. w stosunku do roku 2020.

Udział w wydatkach operatorów hiperskalowych to obecnie 27 proc,. gdy w roku 2016 było to 13 proc.

Analizowane dane to wydatki kapitałowe operatorów telekomunikacyjnych i hiperskalowych koncentrujące się na sieciach i sprzęcie czy oprogramowaniu da centrum danych. Wzięto również pod uwagę nakłady na infrastrukturę IT.

Spośród 19 firm hiperskalowych spełniających kryteria Synergy Research Group i analizowanych w tym zestawieniu, największe wydatki ponieśli giganci. Są to Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Apple, ale również Alibaba i ByteDance.

W przypadku telekomów największe wydatki dotyczą China Mobile, Deutsche Telekom, NTT, Verizon, AT&T, Vodafone i Orange.

Źródła: wirtualnemedia.pl, srgresearch.com