Powstanie Rada Bezpieczeństwa Biznesowego MiŚOT

Stowarzyszenie e-Południe powoła Radę Bezpieczeństwa Biznesowego MiŚOT (RBBM). Ma ona reagować na problemy związane nie tylko z zagrożeniami związanymi z cyberatakami, ale też nieuczciwymi praktykami konkurencyjnymi, szczególnie ze strony dużych operatorów.  

Brak wiedzy na temat bezpieczeństwa i świadomości związanego z nim ciągu przyczynowo-skutkowego to zdaniem ekspertów Stowarzyszenia e-Południe największe problemy małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych związane z cyberbezpieczeństwem.

– Problemów do rozwiązania jest oczywiście więcej, a do tego w każdym regionie naszego kraju są one inaczej rozłożone i zależne np. od gęstości infrastruktury, czy oddalenia od dużych ośrodków miejskich – zauważa Marcin Zemła, pełnomocnik Grupy MiŚOT do spraw bezpieczeństwa.

Pierwszymi działaniami Stowarzyszenia e-Południe w zakresie wspólnego dbania o bezpieczeństwo będzie powołanie rady, w której znajdą się przedstawiciele lokalnych operatorów z każdego województwa. Ich zadaniem będzie gromadzenia informacji i dokumentacji.

– W kontaktach z administracją państwową nie możemy opierać się na jednostkowych, nieudokumentowanych dowodach anegdotycznych, ale gdy zbierzemy dowody na niewłaściwe, systemowe działania dużego operatora w kilkunastu gminach, nasz impakt będzie większy – podkreśla Marcin Zemła. 

Rada ma także stworzyć kodeks dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa, forum dyskusyjne, a także przekazywać informacje do organizacji międzynarodowych, takich jak stowarzyszenie ENISA, które aktualnie opiera się na danych otrzymywanych jedynie od dużych operatorów.

Zajmiemy się wszystkim tym, co jest związane z bezpieczeństwem i jest obecnie poza zasięgiem pojedynczego MiŚOT-a – mówi Marcin Zemła. – Na początek najważniejsze jest jednak usystematyzowanie problemów. Na tej podstawie będziemy mogli sformułować wytyczne, przygotować odpowiednie dokumenty i szkolenia.

Chętni do zaangażowania się w działalność Rady Bezpieczeństwa Stowarzyszenia e-Południe proszeni są o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail: biuro@projektmds.pl lub przez formularz: https://forms.gle/wQ39yrgpDFDTSaw96.

Zgłoszenia będą przyjmowane  do 31 lipca br.  Następnie kandydatury zostaną przedstawione Zarządowi Stowarzyszenia i po zatwierdzeniu kandydaci otrzymają powiadomienia z terminem pierwszego spotkania organizacyjnego online Rady Bezpieczeństwa Biznesowego. Pierwsze spotkanie będzie  organizowane w okolicach początku września.