Powstał Zespół doradczy Prezesa UKE. Będzie doradzać w sprawie zatwierdzenia ofert hurtowych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wielokrotnie rozmawiaj z izbami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych o procedurze zatwierdzania ofert hurtowego dostępu do sieci POPC. Temat wrócił z uwagi na ogłoszenie naborów w konkursie KPO i FERC. Tym razem proces zatwierdzania ofert hurtowych ma być bardziej doregulowany. Powstał też specjalny Zespół doradczy Prezesa UKE z udziałem telekomów.

Zatwierdzanie ofert hurtowego dostępu do sieci POPC nie jest regulowane wprost w aktach prawnych. Przepisy jego dotyczące znajdują się w załącznikach do umowy o dofinansowanie i dokumentów wydawanych przez Prezesa UKE w formie rekomendacji. Dlatego wielokrotnie odbywały się dyskusje na ten temat z izbami zrzeszającymi operatorów telekomunikacyjnych, by również ta strona mogła się w danej kwestii wypowiedzieć.  Najwięcej pytań i uwag pojawiało się w przypadku dokumentów operatorów świadczących usługi wyłącznie hurtowe, których nie obejmował obowiązek wykonywania testu Margin Squeeze.

Tym razem przy okazji ogłoszonego naboru w ramach KPO i FERC temat powrócił, jednak tym razem będzie doregulowany. Wymagania dla Sieci KPO/FERC określają ogólne zasady. W konsultacjach Rekomendacji w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC KIKE zgłosiła swoje uwagi. Ale Prezes UKE chce jeszcze ściślej skonsultować przepisy z przedstawicielami telekomów.

Powstaje Zespół doradczy Prezesa UKE

Dlatego Prezes UKE postanowił utworzyć Zespół doradczy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do spraw hurtowych cen usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej dla inwestycji dotowanych ze środków unijnych.

Jego celem będzie większa transparentność procesu zatwierdzania hurtowych ofert ramowych. Ma to prowadzić do poprawności działań w zakresie opiniowania i zatwierdzania ofert beneficjentów programów FERC i KPO. Ponadto ma umożliwić operatorom samodzielną weryfikację możliwości zmiany oferty zanim złożą stosowny wniosek o jej zmianę. Co przyspieszy proces akceptacji.

Kto znajdzie się w Zespole doradczym Prezesa UKE?

Pierwotnie do udziału zaproszono:
– dwóch przedstawicieli/ przedstawicielki  z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
– dwóch przedstawicieli /przedstawicielki Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
– dwóch przedstawicieli/przedstawicielki Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej,
– dwóch przedstawicieli/przedstawicielki Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

Następnie uzupełniono nabór do zespołu przez:
– dwie przedstawicielki/przedstawicieli Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izby Gospodarcza,
 – dwie przedstawicielki/przedstawicieli Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej,
– jedną osobę ze Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów,
– jedną osobę z Federacji Konsumentów. Bez prawa głosu w Zespole doradczym uczestniczyć będą:
– osoba z Ministerstwa Cyfryzacji,
– osoba z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
– osoba z Urzędu Regulacji Energetyki,
– osoba z Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
– osoba z Instytutu Łączności.

Zadania Zespołu doradczego Prezesa UKE

– Zadaniem Zespołu ma być przyjmowanie rekomendacji w zakresie kryteriów, jakie Prezes UKE bierze pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o zatwierdzenie oferty hurtowej (w tym jej zmian) w ramach POPC, KPO i FERC –  wyjaśnia Kamila Mizera-Płaczek, radczyni prawda itB Legal, członkini Zespołu doradczego z ramienia KIKE.

Zespół spotykać ma się cyklicznie raz do roku. Będzie opracowywał rekomendacje Prezesowi UKE dotyczące korytarza cen poszczególnych usług hurtowych. W ich ramach mają poruszać się operatorzy telekomunikacyjni będący beneficjentami FREC i KPO. Możliwe, że wypracowane zasady będą wprowadzane także dla beneficjentów POPC. Badana jest taka opcja.

Prezes UKE będzie mógł zaprosić Zespół doradczy do działania w każdym momencie. Głównie dotyczyć to będzie sytuacji wystąpienia  nagłych i niespodziewanych, a mających duży wpływ na rynek telekomunikacyjny zdarzeń.

Dotychczas Zespół doradczy odbył jedno posiedzenia. Miało ono charakter organizacyjny. Trwają wciąż prace nad regulaminem działania Zespołu, jego składem i zadaniami. Kolejne spotkanie ma odbyć się w czerwcu w celu ustalenia treść regulaminu. Dopiero wtedy członkowie i członkinie Zespołu przystąpią do pracy merytorycznej.

Źródło: okablowani.pl