Miesiąc z internetem rzeczy #2: IoT w Polsce

Rynek Internetu Rzeczy (IoT) w Polsce rozwija się w błyskawicznym tempie i staje się coraz bardziej istotnym elementem polskiej gospodarki. Nie ma sektora, w którym IoT nie miałoby swojego zastosowania. Od przemysłu, przez transport, energetykę, aż po usługi dla użytkowników indywidualnych – wszędzie obecne są rozwiązania oparte na IoT. W rezultacie wartość rynku IoT systematycznie rośnie.

Według najnowszych danych, wartość rynku IoT w naszym kraju wynosi już kilka miliardów złotych. Jednak prognozy rozwoju na lata 2023-2028 są jeszcze bardziej optymistyczne. Szacuje się, że do roku 2028 ta wartość może się podwoić, osiągając kilkanaście miliardów złotych. Ten dynamiczny wzrost wynika z rosnącego zainteresowania technologią IoT oraz zwiększonego wykorzystania jej w różnych sektorach gospodarki.

Dominujące trendy na rynku IoT w Polsce

Obserwuje się kilka dominujących trendów, które będą miały znaczący wpływ na rozwój tego sektora w nadchodzących latach.

Ekspansja sieci 5G

Rozwój rozwiązań IoT jest ściśle powiązany z możliwościami technologicznymi transmisji danych. Wprowadzenie sieci 5G stanowi przełomowy moment dla dalszego rozwoju IoT. Dzięki efektywniejszej transmisji danych możliwa jest obsługa większej liczby, bardziej zaawansowanych urządzeń IoT oraz całych systemów urządzeń łączących się z internetem. Ekspansja sieci 5G zapewni większą przepustowość, szybkość i niezawodność transmisji danych, co przyspieszy rozwój rozwiązań IoT. Warto jednak pamiętać, że standard komunikacji LoRaWAN, rozwijany w Polsce przez Grupę MiŚOT, wykorzysta możliwości płynące z IoT.

Inteligentne miasta

Trend rozwoju inteligentnych miast jest jednym z najbardziej widocznych i dynamicznych na rynku IoT w kraju nad Wisłą. Inteligentne miasta wykorzystują technologie IoT do monitorowania i zarządzania różnymi aspektami życia miejskiego, takimi jak transport, infrastruktura, energia czy usługi dla mieszkańców. Rozwiązania IoT w inteligentnych miastach przyczyniają się do poprawy jakości życia, efektywności oraz zrównoważonego rozwoju miast.

Przemysł 4.0

Zastosowanie technologii IoT w sektorze przemysłowym, znane jako Przemysł 4.0, stanowi kolejny kluczowy trend na rynku. IoT w przemyśle umożliwia monitorowanie i optymalizację procesów produkcyjnych, zwiększenie wydajności, redukcję kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa. Polska, będąc krajem o rozwiniętym przemyśle, ma duży potencjał do wykorzystania rozwiązań IoT w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności sektora.

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Świadomość ekologiczna i potrzeba ochrony środowiska stają się coraz bardziej istotnymi aspektami zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla użytkowników indywidualnych. Rozwiązania IoT mogą odegrać kluczową rolę w monitorowaniu i optymalizacji zużycia energii, zarządzaniu odpadami czy ochronie zasobów naturalnych. Rynki związane z zrównoważonym rozwojem, takie jak energetyka odnawialna czy smart grid, będą miały duży potencjał wzrostu.

Cyberbezpieczeństwo

W miarę wzrostu liczby połączonych urządzeń i wymiany danych, cyberbezpieczeństwo staje się kluczowym aspektem dla rozwoju IoT. W naszym kraju rośnie świadomość zagrożeń związanych z cyberatakami oraz konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ekosystemie IoT. Bezpieczeństwo danych, uwierzytelnianie urządzeń i ochrona przed atakami stanowią istotne wyzwania dla dostawców i użytkowników rozwiązań IoT.

Podsumowując, rynek IoT w Polsce rozwija się dynamicznie, a prognozy rozwoju na lata 2023-2028 są obiecujące. Wartość tego rynku systematycznie rośnie, a dominujące trendy, takie jak ekspansja sieci 5G, rozwój inteligentnych miast, Przemysł 4.0, zrównoważony rozwój i cyberbezpieczeństwo, będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju tego sektora. Jest to obiecujący czas dla firm działających w obszarze IoT, które mają szansę wykorzystać potencjał tego dynamicznego rynku.

W kolejnym artykule poruszymy szerzej kwestię bezpieczeństwa IoT.

Więcej o tym temacie przeczytacie się na portalu internetrzeczy.pl.