Powstają Katalogi Administracji Publicznej

32

25. edycja konferencji „Miasta w Internecie” była okazją do poruszenia wielu tematów. Internetowe Konto Pacjenta, profile zaufane na ePUAP, a także projekt projekcie Katalogi Administracji Publicznej (KAP) o tym wszystkim rozmawiano w trakcie konferencji.

Wydarzenie odbyło się w formule stacjonarnej po przerwie spowodowanej Covid-19. Organizatorem było Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. W trakcie konferencji rozmawiano o roli samorządów w inwestycjach 5G, cyberbezpieczeństwa urzędów czy realiów polskich smart cities.

Dr Szymon Mamrot, zastępca kierownika Grupy Badawczej Gospodarki Cyfrowej z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego przedstawiał m.in.  projekt KAP – Katalogów Administracji Publicznej. Opowiadał m.in. o diagnozie świata cyfrowych usług publicznych w Polsce oraz o mankamentach istniejących rejestrów danych takich jak  REGON.

Dr Szymon Mamrot wskazywał na potrzebę standaryzacji danych wymaganych do realizacji usług publicznych online. Udostępnienie centralnego katalogu metadanych wykorzystywanego przez serwisy krajowe oraz platformy samorządowe pozwoli ograniczyć powielanie tych samych prac realizowanych przez administrację publiczną.

– Docelowo system KAP, jako część  Architektury Informacyjnej Państwa, ma być kompletnym zbiorem wiarygodnych i uporządkowanych danych niezbędnych do realizacji usług publicznych online w Polsce. Niebawem oddany do użytku zostanie pierwszy z sześciu katalogów ujętych w projekcie, czyli Katalog Podmiotów Publicznych (KPP) zawierający kompletny i aktualny rejestr podmiotów publicznych i niepublicznych świadczących usługi publiczne w Polsce – zapewniał Szymon Mamrot.

Katalog ma być skierowany do właścicieli systemów e-administracji utrzymujących własne bazy podmiotów. Dostarczy im aktualne dane o ponad 80 tysiącach podmiotów.

–  KPP będzie fundamentem do tworzenia kolejnych katalogów zawierających zbiory opisów spraw, wzorów dokumentów, usług i rejestrów publicznych. Z rozwiązań będą mogły korzystać przede wszystkim systemy centralne, ale także regionalne, dziedzinowe i komercyjne. Będą to otwarte dane do wykorzystania przez wszystkich – podsumował swoje wystąpienie Szymon Mamrot.

Źródło: gov.pl