Nowy pełnomocnik będzie odpowiadał za bezpieczeństwo przestrzeni informacyjnej

Nowy projekt zakłada ustanowienie Pełnomocnika Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP. Wskazuje na to wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nie wiadomo jak przebiegnie linia podziału zadań miedzy nim i pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

W projekcie powołanie nowego pełnomocnika uzasadnione jest  potrzebą „odpowiedzi na rosnące wyzwania dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa oraz skoordynowania działań poszczególnych komórek administracji rządowej i instytucji w tym zakresie”.

Projekt miałby zostać przyjęty w III kwartale 2022 roku.  Odpowiada za niego Zbigniew Hoffmann, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Nowy pełnomocnik będzie koordynował działania instytucji, w zadaniach których „leży wykrywanie, monitorowanie i neutralizowanie zagrożeń informacyjnych wymierzonych w interesy Rzeczypospolitej Polskiej, koordynacja działań w zakresie rozpoznawania i neutralizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz reagowanie na nie”. Pośród jego zadań znajduje się wypracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów w zakresie rozwiązań systemowych. Wszystko to ma prowadzić do większej zdolności państwa do zwalczania zagrożeń informacyjnych.

Nie wiadomo dokładnie, jak obowiązkami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwo przestrzeni informacyjnej dokładnie podzieli się nowy pełnomocnik z Januszem Cieszyńskim. Ten drugi jest pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Źródło: cyberdefence24.pl