Powiadomienie z urzędu przyjdzie SMS-em

47

Zespół Projektowania Prac Rządu przyjął nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nowymi przepisami samorządy i urzędy celne będą mogły wysyłać powiadomienia także SMS-em.

–  Administracja powinna obsługiwać obywatela tak, jak klienta obsługują firmy. W biznesie powiadomienie SMS to dziś standard i podobne rozwiązania chcemy upowszechnić w usługach dla obywateli – powiedział minister Janusz Cieszyński.

Dotychczas instytucja publiczna musiała posiadać odrębną umowę na wysyłkę SMS-ów i mieć własny system obsługi powiadomień. Zgodnie z nowelizacją nie będzie konieczności ponoszenia opłat na rzecz dostawców usług telekomunikacyjnych w oparciu o liczbę wysłanych wiadomości. Koszt obsługi powiadomień przejmie budżet państwa przez obniżenie wnoszonych przez operatorów opłat za korzystanie z numeracji.

–  To rozwiązanie znacząco upraszcza procedury i system rozliczeń, a także zmniejszy obciążenia administracyjne. Z drugiej strony operatorzy skorzystają na obniżce opłat, która zrekompensuje im w istotnej części niższe dochody – wyjaśnił Janusz Cieszyński.

Teraz komunikaty informacyjne od organów administracji będą mogły przychodzić SMS-em, co pozwoli urzędom na przesyłanie szybkich informacji dotyczących np. ochrony zdrowie, zmian w organizacji ruchu drogowego, transportu zbiorowego czy bezpieczeństwa państwa.

Wysyłanie komunikatów możliwe będzie do wszystkich obywateli w przypadku spraw dotyczących wszystkich lub do wybranej grupy np. na danym obszarze. Korzystać z usługi będą mogły jednostki administracji publicznej takie jak ZUS, KRUS czy NFZ. W przypadku obywateli dotyczyć będzie tych, którzy przekazali swoje dane kontaktowe do Rejestru Danych Kontaktowych.

Nowelizacja wprowadza również nową metodę autoryzacji przy korzystaniu z usług publicznych. Zamiast SMS-ów z kodami jednorazowymi będzie możliwość stosowania powiadomień PUSH. Mobile Connect (system autoryzacji) nie wymaga dodatkowych aplikacji i działa również na telefonach starszej generacji. Umożliwia zabezpieczenie procesu autoryzacji ustalonym przez użytkownika PIN-em.

Źródło: gov.pl