Postępy w realizacji programów Polska Cyfrowa

37

Ponad 99 tys. inwestycji  o wartości 562,3 mld zł. Opublikowano postępy w realizacji programów na lata 2014-2020. Przedstawiony stan aktualny jest na dzień 19 czerwca 2022 r.

Dane zostały wygenerowane z systemu teleinformatycznego SL2014.

Zgodnie z nimi do 19 czerwca 2022 r. złożono 194 281 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna ich kwota to 903,6 mld zł, a udział w niej Funduszy Europejskich ma wynieść 562,1 mld zł.

Do tego momentu podpisano z beneficjentami 99 101 umów o dofinansowanie projektów łącznej wartości 562,3 mld zł. Z tego 342,6 mld zł to dofinansowanie z Funduszy Europejskich. To stanowi 94,4 procent całej dostępnej alokacji środków z UE.

Całkowita kwota wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym to 376,2 mld zł. W tym dofinansowanie z UE to 242,2 mld zł. Stanowi to 66,7 procent alokacji.

Źródło: polskacyfrowa.gov.pl