TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Postępy w budowie sieci regionalnych

Budowa regionalnych sieci szerokopasmowych wspierana środkami unijnymi jest na finiszu. Najmniej zaawansowane są projekty w Małopolsce i na Podkarpaciu, ale i w tych województwach zapewniają, że zdążą zamknąć projekty w terminie. Pomyślne ich zakończenie jest ważne w kontekście Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Infrastruktura ta ma ułatwić działania operatorom planującym budowę sieci dostępowych.

Otwierając lutową konferencje FTTH w Warszawie, Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji podkreślił, że budowa szerokopasmowych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych jest traktowana przez jego resort priorytetowo. MAIC we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej te inwestycje, w ramach których powstanie ok. 30 tys. km sieci szkieletowo-dystrybucyjnych. Poinformował, że zrealizowano już blisko 17 tys. km infrastruktury szerokopasmowej.
Pierwszy projekt zakończony sukcesem
Pierwszym zakończonym w Polsce projektem budowy sieci regionalnej była budowa Lubuskiej Sieci Szerokopasmowej. Jej wykonawca, Orange Polska zakończył projekt w czerwcu ubiegłego roku. W ramach przedsięwzięcia w Lubuskiem wybudowano 1418 km sieci internetu szerokopasmowego, która jest własnością operatora. Wybudowano również nowe węzły transmisyjne na terenie całego województwa. Łącznie powstało 398 punktów dostępu, z których lokalni operatorzy mogą przyłączać do internetu klientów indywidualnych Koszt inwestycji to 152 mln zł, z czego 30 proc. stanowiła dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Orange Polska zakończyła także budowę 1818 km sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w województwie pomorskim. Jednak w tym województwie infrastrukturę szerokopasmową budują jeszcze trzy inne firmy jeszcze trzy inne firmy: Scorpion Computer, Telemax i Biall-Net, choć są to znacznie mniejsze projekty niż w przypadku Orange. Scorpion buduje 90 km sieci w 29 miejscowościach, Telmax 177 km światłowodów w 33 miejscowościach w powiatach puckim, wejherowskim i lęborskim, a Biall-Net 50 km światłowodów w gminach gminy: Kolbudy, Przywidz i Trąbki. W sumie wyniku realizacji wszystkich projektów z zakresu budowy sieci Internetu Szerokopasmowego w województwie pomorskim łączna długość wybudowanej i przebudowanej sieci wyniesie około 2158 km. Łączny koszt realizacji tych inwestycji szacowany jest na około 183 mln zł. Dotacja z RPO to prawie 49 mln złotych. Cała sieć ma być gotowa w połowie przyszłego roku.
Dwa projekty za 625 mln zł
Zakończyła się budowa sieci w województwach wielkopolskim i dolnośląskim W ramach projektu Wielkopolskiej Siec Szerokopasmowej wybudowano 4594 km linii światłowodowej wraz z punktami dostępu na obszarach wykluczenia cyfrowego (z czego 2184 km sieci przy wykorzystaniu istniejącej już infrastruktury innych operatorów). Linia światłowodowa swoim zasięgiem objęła 3,27 mln mieszkańców województwa oraz 257 instytucji administracji publicznej. Wartość projektu wyniosła ponad 410 mln zł. Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa to ponad 1600 km sieci kanalizacyjnej, w której położono światłowód, powstały 82 węzły dystrybucyjne i 9 węzłów szkieletowych. Inwestycja kosztowała ponad 215 mln zł. Wyłoniony operator infrastruktury, firma Fondlar, ma zacząć świadczyć usługi w II połowie tego roku.
W łódzkim budowa trwa
Niezagrożony wydaje się być projekt Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Budowa ŁRST też rozpoczęła się od projektu pilotażowego, który objął pięć gmin: Zgierz, Wartkowice, Dalików, Łęczyca oraz Parzęczew. Pilotaż różnił się od docelowej sieci tym, że internet jest tam dostarczany drogą radiową, a nie poprzez łącza światłowodowe. Ta część infrastruktury jest uruchomiona i korzysta z niej w różnym stopniu kilku operatorów ostatniej mili. Zakończyła się też budowa sieci szkieletowej w ramach pierwszej części ŁRST. W ramach projektu powstało 482 km sieci szerokopasmowej. Do czego dochodzi 64,5 km infrastruktury powstałej na potrzeby pilotażu pierwszego etapu. Koszt przedsięwzięcia to 48,8 mln zł. Jednak ta część sieci, którą budowało konsorcjum Integrated Solutions i Orange Polska miała służyć tylko szpitalom i jednostkom publicznym (co nie wymagało notyfikacji unijnej) i nie miało być udostępniane operatorom ostatniej mili. Jest jednak szansa, że infrastruktura będzie dostępna szerzej. Zmieniły się regulacje w Komisji Europejskiej i pojawiała się możliwości udostępnienia tej sieci operatorom budującym sieci dostępowe i województwo będzie się starać to przeforsować. Konsorcjum Integrated Solutions oraz Orange Polska realizuje też w Łódzkiem drugi etap projektu sieci regionalnej, czyli ŁRST 2. Sieć ta obejmie południową część i obrzeża województwa, czyli powiaty: opoczyński, pajęczański, radomszczański, wieluński i wieruszowski. Projekt zakłada utworzenie 550 km szkieletowej sieci światłowodowej (wraz z 5 węzłami szkieletowymi) i dystrybucyjnej (węzłów), co będzie kosztować 24,8 mln zł brutto. W tym przypadku projekt przewiduje też warstwę dystrybucyjną i udostępnienie infrastruktury operatorom ostatniej mili. Termin zakończenia projektu to 30 września tego roku.
Największy projekt na Mazowszu
Największy kwotowo projekt budowy sieci regionalnej w Polsce realizowany jest na Mazowszu. Jego wartość to blisko 500 mln zł. Zakłada on budowę 3680 km tras światłowodowych, 42 węzłów szkieletowych, 308 węzłów dystrybucyjnych i 4 technicznych oraz wybudowanie sieci NGA z dostępem do budynków w 33 miejscowościach. polsko-koreańskie konsorcjum (KT Corporation – lider konsorcjum oraz członkowie: Daewoo International Corporation, Asseco Poland, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, BIATEL Telekomunikacja, BIATEL BIT, KBTO), które realizuje inwestycję, ma czas na jej zakończenie do października 2015 roku. Na koniec ubiegłego roku na Mazowszu było gotowe 1539 km sieci regionalnej, tj. około 41 proc. całego projektu, a sieć była zaprojektowana w 61 proc.
Na południu z małymi problemami
Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa, która będzie miała długość ok. 495 km ma być gotowa do marca 2015 r. Trzeba jednak pamiętać, że ŚRSS została podzielona na dwie nie połączone między sobą odcinki – północny i południowy. Trochę dłuższy jest ten na górze mający 276 km i 32 węzły szkieletowe. Część południowa ma mieć 224 km i 26 węzłów szkieletowych. Wartość śląskiego projektu sieci regionalnej to 69 mln zł. Pierwsze odcinki sieci zostały już oddane. Za najbardziej zagrożony projekt uznawana jest Małopolska Sieć Szerokopasmowa, którego koncepcja zmieniała się kilkakrotnie. Ostatecznie udziały w MSS od województwa małopolskiego nabył Hyperion. Zgodnie z założeniami w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa Hyperion ma wybudować szerokopasmowe sieci światłowodowe o łącznej długości 3000 km, którymi później będzie zarządzał. Województwo zgodziło się na przesuniecie zakończenia realizacji projektu budowy MSS do 30 września 2015 roku, tj. o trzy miesiące. Wprowadzony został nowy harmonogram. Na początku lutego tego roku inwestycję wizytował minister Andrzej Halicki. – Spoglądając na prace związane z małopolską siecią szerokopasmową zaczynam wierzyć, że terminy zostaną dochowane. To dla Małopolski trudne wyzwanie, ale wyraźnie widać, jak od października ubiegłego roku prace nad realizacja zadania posunęły się znacząco do przodu – mówił szef MAiC. Na koniec stycznia 2015 roku projekt osiągnął 60 proc. zaawansowania prac projektowych i 25 proc. prac budowlanych. W ramach tego projektu planowane jest również wykorzystanie istniejącej infrastruktury – prawie 1900 km.
Sieci we wszystkich województwach będą gotowe na czas
Duże projekty szerokopasmowe realizowane są w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskimi i podkarpackim. Jego wartość to blisko 1,5 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to około 1 mld zł. Dzięki niemu dostęp do szybkiego Internetu zyska blisko milion osób. Oprócz położenia ponad 10 tys. km światłowodów i wybudowania 1065 węzłów, SSPW zakłada także przeszkolenie ponad 7,6 tys. osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W grudniu ubiegłego roku gotowe były odcinki sieci o łącznej długości ponad 6 tys. km (1 533 km – w województwie warmińsko-mazurskim, 2273 km – w województwie lubelskim, 1075 km – w województwie podlaskim, 654 km – w województwie świętokrzyskim, 473 km w województwie podkarpackim). Jak widać najmniej zaawansowany jest projekt w województwie podkarpackim, gdzie ma powstać 1470 km sieci. – Samorząd województwa, generalny wykonawca i podwykonawcy oraz inżynier kontraktu, robią wszystko, aby dotrzymać zaplanowanego terminu. Do końca września jest jeszcze sporo czasu. Mamy nadzieję, że termin zostanie dotrzymany, tym bardziej, że niesroga zima i nadchodzące wiosna oraz lato dają wykonawcy możliwość intensywnego działania – powiedział o sytuacji w województwie podkarpckim Sławomir Cynkar, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim województwa Podkarpackiego. Pełen optymizmu jest też minister Halicki – Po ostatniej serii spotkań jestem przekonany, że sieci we wszystkich województwach będą fizycznie gotowe na czas, czyli do końca trzeciego kwartału tego roku. W ostatnich miesiącach tempo prac wyraźnie wzrosło – podkreślał na konferencji w lutym Andrzej Halicki.
Autor: Marek Jaślan, UKE
Źródło: “ICT PROFESSIONAL” (nr 6, wiosna 2015)

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...