TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Posiedzenie Rady Naukowej przy  Rzeczniku MŚP

Co kilka miesięcy Rada Naukowa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców odbywa posiedzenie. Z ostatniego spotkania opublikowano komunikat na tronie Rzecznika.

Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyło się 28 września 2023 r. Prowadził je Mikołaj J. Kruczyński – Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP, który odpowiedzialny jest za prace Rady Naukowej.

Skład Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców biorącej udział w posiedzeniu:

– prof. dr hab. Jan Klimek (Szkoła Główna Handlowa) – Przewodniczący Rady Naukowej,

– prof. dr hab. Marian Noga (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu),

– prof. dr hab. Witold Orłowski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula),

– prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego),

– prof. dr hab. Konrad Raczkowski (Społeczna Akademia Nauk),

– dr hab. Agnieszka Iga Bem, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),

– dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku),

– dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie),

– dr hab. Paweł Kossecki, prof. PWSFTviT (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi),

– dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),

– dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki),

– dr hab. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski),

– dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki),

– dr hab. Tomasz Długosz(Uniwersytet Jagielloński),

– dr hab. Marcin Gołembski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),

– dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak (Politechnika Poznańska),

– dr Małgorzata Kosała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

– dr Dariusz Kowalski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie),

– dr Rafał Kozłowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),

– dr inż. Magdalena Zwolińska- Ligaj (Akademia Bialska Nauk Stosowanych).

Wnioski z posiedzenia Rady

W trakcie posiedzenia Rada Naukowa omówiła zmiany w sektorze MŚP z ostatniego kwartału. Chociaż inflacja obniżyła się do poziomu jednocyfrowego, to na razie należy spodziewać się jej stabilizacji na tym poziomie. Jest to poziom znacząco odbiegający od celu inflacyjnego NBP.

Wywiera to znaczące skutki na działaniach małych i średnich przedsiębiorców. Muszą dostosowywać ceny do sytuacji rynkowej, a to nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem klientów.

Kolejnym elementem utrudniającym działania firmom z sektora MŚP jest spadek PKB w pierwszych dwóch kwartałach tego roku. Nie ma też pewności, jak będzie wyglądał ten wskaźnik w kolejnych miesiącach. W połączeniu z wciąż wysoką inflacją, grozi to staglacją. W jej okresie spada popyt inwestycyjny i konsumpcyjny, co jeszcze utrudnia działania na rynku szczególnie mniejszych firm.

Do tego dochodzi też szybki wzrost płacy minimalnej, z którym musza liczyć się przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na etatach.

Rekomendacje Rady

Rada Naukowa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców analizując te kwestie postanowiła wydać rekomendacje dla wyodrębnienia głosu sektora MŚP po stronie pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Powinien też mieć większa moc przy podejmowaniu decyzji dotyczących płacy minimalnej.

Rada przypomniała poprzednią swoją rekomendację dotyczącą płacy minimalnej i powiązania jej np. z płacą średnią oraz różnicowania jej regionalnego.

Następne posiedzenie Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zaplanowano na 21 grudnia 2023 r.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...