Portal wymiany informacji między biznesem a nauką

278

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchomiło stronę informacyjną pod adresem www.naukaibiznes.rzecznikmsp.gov.pl. Związana jest ona z nauką i biznesem.

– Jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołałem Zespół Roboczy przy Radzie Przedsiębiorców do spraw współpracy nauki z biznesem, którego Przewodniczącym został przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem Ireneusz Ługowski – mówi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Na stronie prezentowane są informację związane ze źródłami finansowania badań naukowych oraz kontakty do instytucji przyznających dotacje. W „Aktualnościach” pojawią się bieżące doniesienia medialne o współpracy nauki i biznesu. A „Bank Inicjatyw” będzie miejscem, w którym opisywane będą przykłady inicjatyw realizowanych we współpracy przedsiębiorców i środowisk naukowych.

 – Stworzyliśmy platformę informacyjną dla przedsiębiorców, która ma stanowić bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych, zachęcić do podejmowania inicjatyw ze środowiskiem naukowym i zawierać aktualności dotyczące realizowanych projektów obu środowisk – mówi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Pojawią się też zaproszenia na szkolenia i konferencje, relacje  z pracy Rzecznika realizowanej przez Zespół Roboczy ds. współpracy nauki i biznesu czy współpracę z uczelniami wyższymi.

Rzecznik MŚP oczekuje zaangażowania w działania naukowców i przedsiębiorców. W sprawach merytorycznych osobą do kontaktów jest dr n. pr. Marek Woch – Dyrektor Generalny Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Planowane jest spotkanie poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac. Odbędzie się ono w formie wideokonferencji w dniu 12 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00. Swój udział zgłosić można pod adresem mailowym: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

Źródło:rzecznikmsp.gov.pl