Porozumienie w sprawie programu „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro

Instytucje Unii Europejskiej porozumiały się z państwami członkowskimi w sprawie programu UE – „Cyfrowa Europa” – którego celem jest przyspieszenie ożywienia gospodarczego i pobudzanie transformacji cyfrowej. Program owartości 7,5 mld euro jest częścią następnego długoterminowego budżetu UE, który obejmuje lata 2021–2027.

Cyfrowa Europa” wspiera transformację ekologiczną i cyfrową Unii, a także wzmacnia odporność Unii poprzez strategiczną autonomię.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza, powiedziała: „Program ten jest jednym z kluczowych narzędzi, aby zagwarantować, że sektory cyfrowe służą stymulowaniu odbudowy gospodarki. Porozumienie pokazuje, że wszyscy razem pracują nad kształtowaniem i wspieraniem cyfrowej transformacji europejskiego społeczeństwa i gospodarki”.

Negocjacje trójstronne zostały zakończone, w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez Parlament Europejski i Radę. W przypadku, gdy Parlament zgodzi się na stanowisko Rady w pierwszym czytaniu, to akt zostanie przyjęty i rozpocznie realizację programu w 2021 r.

Program „Cyfrowa Europa” uzupełnia inne programy UE:  „Horyzont Europa”, unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji oraz „Łącząc Europę” dotyczący infrastruktury cyfrowej.

Wytyczne programu „Cyfrowa Europa” na swojej stronie.

Źródło: ec.europa.eu