Polityka spójności po 2020 r. i Krajowy Plan Odbudowy nabierają kształtu

Podczas posiedzenia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk poruszono dwa istotne tematy: Krajowy Plan Odbudowy oraz przyszłość polityki spójności po 2020 r.

Otwierający posiedzenie minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, przedstawił sposób połączenia polityki spójności za pomocą Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajowej Strategi Rozwoju Regionalnego 2030.

Obecnie trwają prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050. Kościński podkreślił: “Każdy z wymienionych dokumentów ma inny charakter i inną rolę do odegrania. Łączy je wspólny cel – zrównoważony rozwój całego kraju i pobudzanie polskiej gospodarki. Jest to szczególnie ważne po kryzysie związanym z pandemią. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej mobilizujemy wszystkie siły, by wykorzystać potencjał regionów i zapewnić im warunki to rozwoju”.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, przekazała szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Ma on łagodzić skutki kryzysu covid-19. KPO powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i ma zawierać szereg inwestycji, w tym zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu, uzupełnienie sieci drogowej, zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, czy zmniejszenie śladu węglowego. 

Źródło: gov.pl