POPC. Trwa budowa sieci światłowodowej w gminie Łysomice

1092

Mieszkańcy ok. 10-tysięcznej gminy Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim już niedługo będą mogli korzystać z internetu o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s). Na jej terenie rozpoczęła się budowa sieci światłowodowej. Inwestycja ta jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Jest jednak jeden warunek. Konieczne jest jednak umożliwienie dostępu do działek i wyrażenie zgody na budowę sieci przez właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć. Chodzi o mieszkańców Łysomic, Zakrzewka i Lulkowa. Jeśli mieszkańcy wyrażą zgodę na dostęp do działek, prace te będą mogły być kontynuowane.


Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 „Powszechny dostęp do internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina Łysomice postanowiła skorzystać z możliwości otrzymania dofinansowania na opracowanie i realizację projektu szerokopasmowego internetu.

Sieć umożliwi dostęp do szybkiego internetu, usług telekomunikacyjnych i telewizji cyfrowej. Będzie mogła być doprowadzona nie tylko do gospodarstw domowych, ale także do szkół, dla których usługi dostępu do szybkiego internetu będą finansowane z budżetu państwa.

Źródło: pozatorun.pl